Thema’s

Coöperatie Slimmer Leven heeft de ambitie om meer inwoners langer actief en vitaal te laten zijn dankzij sociale, digitale en technologische innovaties in gezondheid en vitaliteit. We willen dat bereiken op een manier die betaalbaar is, de schaarse capaciteit aan zorgpersoneel optimaal benut en economische meerwaarde heeft. Meer concreet willen we dat in 2020 minimaal 100.000 Brabanders twee jaar langer actief meedoen in economie en maatschappij.

Coöperatie Slimmer Leven geeft aan deze missie richting door continu de verbinding te leggen tussen zorgorganisaties, kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven. Daarnaast wordt er getracht zowel regionale, provinciale, nationale en Europese discussies te beïnvloeden. Om dit te bewerkstelligen is de Coöperatie Slimmer Leven samen met haar leden op zes thema’s actief:

Talent en Capaciteit

Talent en Capaciteit

Het doel van deze themalijn is om onderwijs en werkgevers in de zorg dichterbij elkaar te brengen, zodat de schaarse capaciteit van nieuwe en bestaande zorgmedewerkers optimaal ingezet kan worden. Klik hier om meer te lezen over de gekozen speerpunten.

Digitale Zorginfrastructuur

Digitale Zorginfrastructuur

Steeds meer (digitale) dienstverlening en innovaties in de zorg zijn afhankelijk van een digitale infrastructuur. Het is onmogelijk om hier afzonderlijk in te investeren en eigen keuzes te maken. Hier streven we naar een aantal gezamenlijke publiek-private voorzieningen die de zorginnovatie vereenvoudigt, standaardisatie bevordert en datagebruik stimuleert. Klik hier voor meer informatie over de collectieve voorzieningen voor de komende jaren.

Langer thuis wonen

Langer thuis wonen

Nu en in de toekomst zijn er te weinig passende woningen voor ouderen. Innovatie is de oplossing. Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nu te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van het dagelijks leven en de zorg en in lokale en regionale samenwerkingen in de zorg en ondersteuning. Klik hier voor meer informatie.

Klinische innovatie

Klinische innovatie

De doorlooptijd van innovaties in de zorg is vaak erg lang. De onderzoekssamenwerking onder de naam Eindhoven Medtech Innovation Center (e/MTIC) heeft als doel om de ontwikkeltijd van research tot resultaat voor de patiënt te verkorten. In dit structurele samenwerkingsverband werken Philips en de TU/e samen op het gebied van klinische innovaties met drie lokale topklinische ziekenhuizen gespecialiseerd in zwangerschap en geboorte (Màxima MC), slaapaandoeningen (Kempenheaghe) en hart- en vaatziekten (Catharina Ziekenhuis). Hierdoor kunnen we ziektebeelden sneller vaststellen en beter en eerder behandelen. Klik hier voor meer informatie over deze themalijn.

E-health

E-health

Het doel is om digitale zorgdiensten op te schalen, zodat we (duurdere) zorg kunnen voorkomen en zorg kunnen verplaatsen van wachtkamer naar huiskamer. Om dit voor elkaar te krijgen zijn goede randvoorwaarden (vanuit de themalijn digitale infrastructuur) van cruciaal belang. Klik hier voor meer informatie.

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid

De groep mensen met een inactieve leefstijl wordt steeds groter. Overgewicht in combinatie met andere daaraan gerelateerde ziektes leidt tot een enorme toename van zorgkosten en productiviteitsverlies. Als samenleving hebben we de uitdaging om mensen actief en vitaal te krijgen en te houden door het inzetten van slimme technologieën. Klik hier voor meer informatie.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in