Thema’s

Coöperatie Slimmer Leven heeft de ambitie om meer inwoners langer actief en vitaal te laten zijn dankzij sociale, digitale en technologische innovaties in gezondheid en vitaliteit. We willen dat bereiken op een manier die betaalbaar is, de schaarse capaciteit aan zorgpersoneel optimaal benut en economische meerwaarde heeft. Meer concreet willen we dat in 2020 minimaal 100.000 Brabanders twee jaar langer actief meedoen in economie en maatschappij.

Coöperatie Slimmer Leven geeft aan deze missie richting door continu de verbinding te leggen tussen zorgorganisaties, kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven. Daarnaast wordt er getracht zowel regionale, provinciale, nationale en Europese discussies te beïnvloeden. Om dit te bewerkstelligen is de Coöperatie Slimmer Leven samen met haar leden op zes thema’s actief: Langer Thuis Wonen, Bewegen & Vitaliteit, Klinische Innovatie, Talent & Capaciteit, E-health, Digitale Zorginfrastructuur.
Dit zijn aandachtsgebieden waar ook onze leden mee bezig zijn. Door continu met hen in gesprek te gaan, weten we waar de leden mee bezig zijn. Deze activiteiten concentreren zich rondom de onderstaande thema’s. Deze thema’s zijn aan verandering onderhevig en worden ieder jaar opnieuw beoordeeld.

Talent en capaciteit: ontwikkelen skills die aansluiten bij e-health

Talent en capaciteit: ontwikkelen skills die aansluiten bij e-health

Ontwikkelen van digitale vaardigheden bij alle zorgprofessionals, studenten, mantelzorgers en zorgbehoevenden, zodat zij kunnen omgaan met e-healthtoepassingen en het capaciteitstekort verminderd wordt. Een voorbeeld hiervan is het concept van Lokaal+ van Summa Zorg; een intensieve samenwerking tussen onderwijs, e-healthbedrijven en zorginstellingen.

Regionale Zorginfrastructuur: organiseren digitale informatie-uitwisseling voor opschalen zorginnovaties

Regionale Zorginfrastructuur: organiseren digitale informatie-uitwisseling voor opschalen zorginnovaties

Organiseren van een veilige, regionale digitale infrastructuur (met een eerste impuls via de Regio Deal Brainport Eindhoven) in een publiek-privaat model, die de opschaling van zorginnovaties vereenvoudigt, standaardisatie bevordert en datagebruik stimuleert. Uitgangspunt is om in een aantal proeftuinen een basispakket van innovatieve diensten die gebruikmaken van technologie op te schalen. Dit gebeurt via de bestaande regionale infrastructuur en sluit aan bij de bredere digitaliseringsopgave in de Brainport-regio.

Langer thuis wonen: uitrollen bestaande succesvolle initiatieven

Langer thuis wonen: uitrollen bestaande succesvolle initiatieven

Uitrollen van bestaande en reeds succesvol bewezen initiatieven bedoeld om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dit is geheel in lijn met Pact voor de Ouderenzorg, een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doel is de thuiszorg anders te organiseren met behulp van sociale en technologische innovaties zodat mensen zelfredzaam worden.

Klinische innovatie: realiseren Eindhoven Medtech Innovation Center

Klinische innovatie: realiseren Eindhoven Medtech Innovation Center

Realiseren van Eindhoven Medtech Innovation Center, waarin Philips en de TU/e samenwerken op het gebied van klinische innovaties met drie lokale topklinische ziekenhuizen (Máxima Medisch CentrumCatharina ZiekenhuisKempenhaeghe) gespecialiseerd in zwangerschap en geboorte, slaapaandoeningen en hart- en vaatziekten. Het is een al 15 jaar bestaande strategische samenwerking die zo kan worden versterkt, uitgebouwd en structureel gemaakt.

E-health: opschalen en implementeren e-healthtoepassingen

E-health: opschalen en implementeren e-healthtoepassingen

Implementeren van e-healthtoepassingen; eerst lokaal (in de wijk), daarna regionaal (provincie) en vervolgens landelijk opschalen. De Brainport-regio wordt benut als voorbeeldregio vanwege de aanwezigheid van e-healthondernemers en andere partijen, aansluitend op de e-healthagenda van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken en Klimaat.

Bewegen en vitaliteit: implementeren vitaliteitsinnovaties en preventie stimuleren

Bewegen en vitaliteit: implementeren vitaliteitsinnovaties en preventie stimuleren

Implementeren van innovaties voor bewegen, sport en vitaliteit voor verschillende doelgroepen: @home, @work, @school, @publicspace en @sports. Ontwikkelen van een internationaal toepasbare vitaliteitsindex, en de praktijkvalidatie hiervan bij bedrijven en zorginstellingen. Daarnaast realisatie van het Sports & Vitality District (Genneper Parken/Hightech Campus) en de mogelijke oprichting van een Advanced Research Center (sport research center). Met aansluiting op het Nationaal Preventieakkoord van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in