Coalitie

Vitaal in Brainport

Scroll voor meer informatie

Beweging van start

Het zorgstelsel in Nederland staat onder druk. De zorg wordt te duur en we hebben niet genoeg personeel. Ondanks onze uitstekende gezondheidszorg gaan mensen zich niet gezonder voelen en nemen de gezondheidsverschillen verder toe. Dit vraagt om een andere kijk op gezondheid, gezondheidszorg en welzijn. Er zijn ingrijpende en duurzame veranderingen nodig binnen het zorgstelsel, de samenleving en de financiering van zorg. De Brainport-regio gaat deze uitdaging aan onder de naam ‘Vitaal in Brainport’. Eerder dit jaar kreeg de regio hiervoor van de Topsector Life Sciences & Health al de GROZ-status. Nu heeft ‘Vitaal in Brainport’ als eerste in Nederland financiering voor gezondheid gekregen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

GROZ en GROZzerdammen

Health~Holland is namens de Topsector Life Sciences & Health de coördinator van een nieuwe aanpak voor gezondheid en zorg, met als centrale missie dat we in 2040 minstens vijf jaar langer in goede gezondheid leven, en de sociaaleconomische gezondheidsverschillen met 30% zijn afgenomen. Daartoe is het GROZ-initiatief gelanceerd. GROZ is het omgekeerde van ZORG en staat voor het kantelen van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, met Positieve Gezondheid

 

als leidmotief. Health~Holland werkt sinds 2020 intensief samen met enkele regio’s om de missies te realiseren en noemt deze regio’s ‘GROZzerdammen’.

Binnen elke GROZzerdam is een coalitie actief met in elk geval

 • Burgers
 • Gemeenten
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Kennis- en onderwijsinstellingen
 • Zorgverzekeraars
 • Werkgevers
 • Ondernemers

De regionale coalitie onderschrijft de missies van GROZ en maakt een werkplan om dit te verwezenlijken. Health~Holland ondersteunt middels een netwerk van landelijke organisaties die zich hebben gecommitteerd aan GROZ en middels de website van Samen voor Gezonde regio’s en VWS ondersteunt middels een subsidie. In de Brainport-regio is zo’n coalitie ontstaan, die als GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’ de beoogde beweging in gang gaat zetten om de genoemde missies te realiseren.

Partners

Gemeente Eindhoven

Gemeente Son en Breugel

Wijeindhoven

Zorggroep DOH

Werkplan 2021-2022

Naar het voorbeeld van een zeer succesvol wijkexperiment in de Eindhovense wijk de Achtse Barrier start de beweging ook in Eindhovense wijken (Tongelre en Woensel Oost) en in Son en Breugel. Ook in deze wijken wordt in co-creatie met burgers, lokale professionals, ondernemers en organisaties gewerkt aan een vitalere wijk met gezondere bewoners. De wijken krijgen daarbij diverse vormen van ondersteuning vanuit de GROZzerdam.

Naast deze bottom-up wijkaanpak worden succesvolle lokale initiatieven, die passen in de beweging, als doorbraken aangeboden in de hele regio. Het eerste jaar zijn dat er drie.

 1. Een aanbod aan bewoners om op een innovatieve en aantrekkelijke manier te werken aan hun eigen fitheid.
 2. Een aanbod van zorgvuldig geselecteerde digitale modules voor mentale gezondheid op een regionaal platform.
 3. Een preventief huisbezoek aan ouderen met als doel hun behoeften te matchen met een wijkgericht aanbod op maat, waardoor zij langer gezond kunnen blijven.

De komende jaren gaan naar verwachting steeds meer wijken/gemeenten meedoen en worden meer veelbelovende projecten als doorbraken in de hele regio aangeboden.

Wijken

Achtse Barrier

In de Eindhovense wijk de Achtse Barrier is de beweging naar een vitalere wijk met gezondere bewoners al ruim 8 jaar gaande. Bewoners(organisaties), welzijn, eerstelijns zorg en scholen werken hier nauw met elkaar samen. Er is een wijkraad en een jaarlijks wijkplan met ruim 100 activiteiten. Op het interactieve digitale buurtplein Achtse Barrier kun je alle informatie over de wijk vinden, maar ook zelf van alles doen. Zo is er een digitale vitaliteitsmarkt met voor de wijkbewoners geselecteerde zelfzorgprogramma’s.

Het Buurtplein Achtse Barrier is een gezamenlijk initiatief van Leefbaarheidsteam, Elz’ Achtse Barrier, AB voor Elkaar en AB-info.

Lees meer

Woensel Oost

Woensel Oost kent twee kernen: Eckart en Vaartbroek. Beiden hebben een leefbaarheidsteam. Ook hier gaan de bewoners met de eerstelijns zorgverleners van het SGE gezondheidscentrum Orion en de professionals van WIJeindhoven aan de slag om bottom-up samen te werken aan een vitalere wijk met gezondere bewoners. GROZzerdam biedt ondersteuning bij het tot stand komen van die samenwerking, bij het ophalen van de wensen en behoeften van de bewoners om vandaaruit plannen te gaan maken. Een belangrijk bestaand initiatief in de wijk is het project ‘verzorgingshuis zonder muren’. Er is nog geen wijkplatform.

Tongelre

In de wijk Tussen de Sporen is een heel actief Leefbaarheidsteam. Zij gaan samenwerken met de professionals van WIJeindhoven en met de zorgverleners van de twee SGE gezondheidscentra in Tongelre aan een programma om de wijk vitaler te maken en de bewoners gezonder. Daartoe krijgen zij steun vanuit de coalitie van GROZzerdam. Een van de eerste activiteiten is een buurtplein, naar het voorbeeld van de Achtse Barrier, dat al bijna klaar is. Uitbreiding naar de wijk Doornakkers is voorzien voor 2022.

Son en Breugel

In de gemeente Son en Breugel zijn al jaren verschillende bewonersverenigingen actief. Dat zijn SonenBreugelVerbindt, Werkgroep KomErbij, de seniorenraad en de Adviesraad Sociaal Domein. Samen met de gemeente, het sociaal domein (LEV groep) en de huisartsenpraktijken in Son gaan zij nu met steun van de coalitie van de GROZzerdam een programma maken voor een nog vitaler Son en Breugel met gezondere bewoners. Son en Breugel heeft al een digitaal buurtplein.

Lees meer

Doorbraken

'De morgen gezond weer op' kaart voor ouderen

Deze doorbraak is gericht op het terugdringen van het aantal kwetsbare ouderen, door ouderen in staat te stellen langer gezond en zelfstandig te blijven. Er worden preventieve huisbezoeken afgelegd bij 75+ers. Hun wensen en behoeften worden in kaart gebracht en gematcht met het lokale aanbod van alle formele maar vooral ook informele zorg- en ondersteuningsmogelijkheden in de betreffende wijk of gemeente. Dat aanbod is de plaatselijke ‘Morgen gezond weer op kaart’. De huisbezoeken worden afgelegd door getrainde vrijwilligers.

Lees meer

Fysieke Vitaliteit - Eindhoven Vitaal

Eindhoven Vitaal helpt mensen om actief aan hun gezondheid/leefstijl te werken door middel van laagdrempelige leefstijltrainingen in buurthuizen. In 9 sessies binnen een half jaar (er zijn ook herhalingsbijeenkomsten) wordt gewerkt aan duurzame gedragsverandering gericht op een gezondere leefstijl. Deze trainingen worden gekoppeld aan de digitale infrastructuur ‘It’s My Life’, waarop deelnemers zogenaamde ‘fitcoins’ kunnen verdienen met hun dagelijkse beweging of andere gezonde of sociale activiteiten. Met deze fitcoins kunnen diverse gezonde producten of diensten worden gekocht, die door bedrijven, organisaties en instellingen beschikbaar worden gesteld.

Lees meer

Fysieke vitaliteit - Partnership Brainport & PSV

Om Brainport Eindhoven nog prominenter op de kaart te zetten als wereldleider in kennis, hightech en innovatie hebben ASML, Jumbo, High Tech Campus Eindhoven, Philips, VDL én PSV de handen ineengeslagen. Een partnership dat draait om innovatie, vitaliteit, entertainment, talentontwikkeling en -werving en bijdraagt aan een gezondere, aantrekkelijkere, innovatievere en meer verbonden regio Eindhoven. Een van de onderdelen is een project om de vitaliteit van mensen uit de Brainport Eindhoven te vergroten door via een digitaal platform tools op maat aan te bieden, gebruik ervan te stimuleren, en daarmee de duurzame inzetbaarheid van mensen werkzaam in Brainport Eindhoven te vergroten.

Lees meer

Digitaal aanbod voor mentale fitheid

Alle bewoners uit de Brainport-regio krijgen het komend jaar een passend aanbod aan digitale zelfzorgmodules op het gebied van milde mentale klachten. Daarmee kunnen zij zonder inzet van zorgprofessionals zelf aan hun klachten werken. Er zal een selectie worden gemaakt van kwalitatief goede en geschikte digitale zelfzorgmodules of apps. Dat aanbod wordt voor de burgers ontsloten via een nieuw regioplatform, en daarnaast steeds vaker ook via buurtplatforms, bedrijfsplatforms en PGO’s. Na verloop van tijd zal het aanbod op het gebied van mentale klachten worden uitgebreid naar zelfzorg op welzijnsgebied en rond somatische thema’s.

 

Bouwstenen

Met ‘Vitaal in Brainport’ willen we een grote en permanente beweging op gang brengen gericht op meer vitaliteit en gezondheid. Een beweging waaraan uiteindelijk zowel bewoners en organisaties mee gaan doen. Dat kan alleen lukken met een passende regionale infrastructuur, die deze beweging ondersteunt. Daarvoor geven de kennisinstellingen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven invulling aan de vijf bouwstenen die GROZ centraal stelt. Voor elke bouwsteen is binnen deze regionale coalitie een organisatie als trekker benoemd. Dat zijn achtereenvolgens:

 • Nieuwe manieren van samenwerken: WIJeindhoven DOH, SGE en GGzE
 • Lerend vermogen: Fontys Hogescholen
 • Monitoren: GGD
 • ICT- en data infrastructuur: RZCC
 • Experimenteel financieren: Gemeente Eindhoven
Lees meer

Nieuws

Regiowerkplaats DE STAP naar gezonder

Regiowerkplaats DE STAP naar gezonder

De tweede regiowerkplaats van DE STAP naar gezonder heeft gisteren met ruim 50 deelnemers plaatsgevonden. De deelnemers zijn hartelijk ontvangen in de innovatieve sport- en beweegomgeving van het Stedel...

Lees meer
Innovatiecafé regionale samenwerking

Innovatiecafé regionale samenwerking

Het thema ‘regionale samenwerking in de regio zuid’ stond afgelopen dinsdag centraal tijdens het eerste regionale innovatiecafé van Zorg voor innoveren en Zorginnovatie.nl. Coalitie Vitaal i...

Lees meer
DE STAP naar Gezonder: dé startplek voor gezondheid en vitaliteit

DE STAP naar Gezonder: dé startplek voor gezondheid en vitaliteit

Vandaag is het zelfhulpplatform DE STAP naar Gezonder gelanceerd. DE STAP naar Gezonder is een regionaal platform voor zelfhulp en hulp aan elkaar. Op deze gratis website vinden inwoners van de Brainpor...

Lees meer

Nieuwsbrief

Schrijf jezelf in en blijf op de hoogte over GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’!

Schrijf je in

Agenda

13-02-23 t/m 05-06-23

Leefstijltraining Woensel

Op een makkelijke manier ‘gezonder leven’?
Vanaf februari 2023 wordt in verschillende buurthuizen of SGE centra de cursus ‘Gezonde leefstijl’ georganiseerd. In 6 bijeenkomsten worden de thema’s Gezonde voeding, meer bewegen, omgaan met stress en lekker slapen in kleine haalbare stapjes aangeleerd. Op deze manier wordt gezonder leven voor iedereen bereikbaar!

Locatie: De Huiskamer, Tarwelaan 56, Eindhoven
Data: 13 februari, 27 februari, 13 maart, 08 mei, 22 mei, 05 juni

Tijd: 10.00 – 11.30 uur

Kosten
De kosten bedragen € 25,00 voor het hele traject.

Klik hier om jezelf aan te melden

14-12-22

Webinar ‘Goed slapen en uitgerust wakker worden’

Vind je het lastig om ‘s ochtends uit bed te komen, ben je overdag vaak moe, kun je niet wachten totdat het weer bedtijd is of val je juist slecht in slaap? Slaapproblemen en vermoeid wakker worden kunnen verschillende oorzaken hebben. Dat is vervelend, maar gelukkig zijn er een aantal handige tips en trucs die jou helpen om je slaapproblemen op te lossen.

Tijdens de webinar ‘Goed slapen en uitgerust wakker worden’, dat plaatsvindt op woensdag 14 december van 19.00 tot 20.00 uur, nemen we je mee in de wereld van slaap. Samen met Dr. Ingrid Verbeek…

Ben jij erbij? Meld je gratis aan.

Lees meer

Aankomende bijeenkomsten

Daarnaast staan de volgende bijeenkomsten momenteel gepland:

 • Partnerraad GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport – 15 november 2022

Contact

Wilt u zich aansluiten bij GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’? Of wil u meer informatie of een oriënterend gesprek? Neem dan contact op!