GROZzerdam

Vitaal in Brainport

Scroll voor meer informatie

Beweging van start

Het zorgstelsel in Nederland staat onder druk. De zorg wordt te duur en we hebben niet genoeg personeel. Ondanks onze uitstekende gezondheidszorg gaan mensen zich niet gezonder voelen en nemen de gezondheidsverschillen verder toe. Dit vraagt om een andere kijk op gezondheid, gezondheidszorg en welzijn. Er zijn ingrijpende en duurzame veranderingen nodig binnen het zorgstelsel, de samenleving en de financiering van zorg. De Brainport-regio gaat deze uitdaging aan onder de naam ‘Vitaal in Brainport’. Eerder dit jaar kreeg de regio hiervoor van de Topsector Life Sciences & Health al de GROZ-status. Nu heeft ‘Vitaal in Brainport’ als eerste in Nederland financiering voor gezondheid gekregen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

GROZ en GROZzerdammen

Health~Holland is namens de Topsector Life Sciences & Health de coördinator van een nieuwe aanpak voor gezondheid en zorg, met als centrale missie dat we in 2040 minstens vijf jaar langer in goede gezondheid leven, en de sociaaleconomische gezondheidsverschillen met 30% zijn afgenomen. Daartoe is het GROZ-initiatief gelanceerd. GROZ is het omgekeerde van ZORG en staat voor het kantelen van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, met Positieve Gezondheid

 

als leidmotief. Health~Holland werkt sinds 2020 intensief samen met enkele regio’s om de missies te realiseren en noemt deze regio’s ‘GROZzerdammen’.

Binnen elke GROZzerdam is een coalitie actief met in elk geval

 • Burgers
 • Gemeenten
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Kennis- en onderwijsinstellingen
 • Zorgverzekeraars
 • Werkgevers
 • Ondernemers

De regionale coalitie onderschrijft de missies van GROZ en maakt een werkplan om dit te verwezenlijken. Health~Holland ondersteunt middels een netwerk van landelijke organisaties die zich hebben gecommitteerd aan GROZ en middels de website van Samen voor Gezonde regio’s en VWS ondersteunt middels een subsidie. In de Brainport-regio is zo’n coalitie ontstaan, die als GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’ de beoogde beweging in gang gaat zetten om de genoemde missies te realiseren.

Partners

Gemeente Eindhoven

Gemeente Son en Breugel

Wijeindhoven

Zorggroep DOH

Werkplan 2021-2022

Naar het voorbeeld van een zeer succesvol wijkexperiment in de Eindhovense wijk de Achtse Barrier start de beweging ook in Eindhovense wijken (Tongelre en Woensel Oost) en in Son en Breugel. Ook in deze wijken wordt in co-creatie met burgers, lokale professionals, ondernemers en organisaties gewerkt aan een vitalere wijk met gezondere bewoners. De wijken krijgen daarbij diverse vormen van ondersteuning vanuit de GROZzerdam.

Naast deze bottom-up wijkaanpak worden succesvolle lokale initiatieven, die passen in de beweging, als doorbraken aangeboden in de hele regio. Het eerste jaar zijn dat er drie.

 1. Een aanbod aan bewoners om op een innovatieve en aantrekkelijke manier te werken aan hun eigen fitheid.
 2. Een aanbod van zorgvuldig geselecteerde digitale modules voor mentale gezondheid op een regionaal platform.
 3. Een preventief huisbezoek aan ouderen met als doel hun behoeften te matchen met een wijkgericht aanbod op maat, waardoor zij langer gezond kunnen blijven.

De komende jaren gaan naar verwachting steeds meer wijken/gemeenten meedoen en worden meer veelbelovende projecten als doorbraken in de hele regio aangeboden.

Wijken

Achtse Barrier

In de Eindhovense wijk de Achtse Barrier is de beweging naar een vitalere wijk met gezondere bewoners al ruim 8 jaar gaande. Bewoners(organisaties), welzijn, eerstelijns zorg en scholen werken hier nauw met elkaar samen. Er is een wijkraad en een jaarlijks wijkplan met ruim 100 activiteiten. Op het interactieve digitale buurtplein Achtse Barrier kun je alle informatie over de wijk vinden, maar ook zelf van alles doen. Zo is er een digitale vitaliteitsmarkt met voor de wijkbewoners geselecteerde zelfzorgprogramma’s.

Het Buurtplein Achtse Barrier is een gezamenlijk initiatief van Leefbaarheidsteam, Elz’ Achtse Barrier, AB voor Elkaar en AB-info.

Lees meer

Woensel Oost

Woensel Oost kent twee kernen: Eckart en Vaartbroek. Beiden hebben een leefbaarheidsteam. Ook hier gaan de bewoners met de eerstelijns zorgverleners van het SGE gezondheidscentrum Orion en de professionals van WIJeindhoven aan de slag om bottom-up samen te werken aan een vitalere wijk met gezondere bewoners. GROZzerdam biedt ondersteuning bij het tot stand komen van die samenwerking, bij het ophalen van de wensen en behoeften van de bewoners om vandaaruit plannen te gaan maken. Een belangrijk bestaand initiatief in de wijk is het project ‘verzorgingshuis zonder muren’. Er is nog geen wijkplatform.

Tongelre

In de wijk Tussen de Sporen is een heel actief Leefbaarheidsteam. Zij gaan samenwerken met de professionals van WIJeindhoven en met de zorgverleners van de twee SGE gezondheidscentra in Tongelre aan een programma om de wijk vitaler te maken en de bewoners gezonder. Daartoe krijgen zij steun vanuit de coalitie van GROZzerdam. Een van de eerste activiteiten is een buurtplein, naar het voorbeeld van de Achtse Barrier, dat al bijna klaar is. Uitbreiding naar de wijk Doornakkers is voorzien voor 2022.

Son en Breugel

In de gemeente Son en Breugel zijn al jaren verschillende bewonersverenigingen actief. Dat zijn SonenBreugelVerbindt, Werkgroep KomErbij, de seniorenraad en de Adviesraad Sociaal Domein. Samen met de gemeente, het sociaal domein (LEV groep) en de huisartsenpraktijken in Son gaan zij nu met steun van de coalitie van de GROZzerdam een programma maken voor een nog vitaler Son en Breugel met gezondere bewoners. Son en Breugel heeft al een digitaal buurtplein.

Lees meer

Doorbraken

'De morgen gezond weer op' kaart voor ouderen

Deze doorbraak is gericht op het terugdringen van het aantal kwetsbare ouderen, door ouderen in staat te stellen langer gezond en zelfstandig te blijven. Er worden preventieve huisbezoeken afgelegd bij 75+ers. Hun wensen en behoeften worden in kaart gebracht en gematcht met het lokale aanbod van alle formele maar vooral ook informele zorg- en ondersteuningsmogelijkheden in de betreffende wijk of gemeente. Dat aanbod is de plaatselijke ‘Morgen gezond weer op kaart’. De huisbezoeken worden afgelegd door getrainde vrijwilligers.

Lees meer

Fysieke Vitaliteit - Eindhoven Vitaal

Eindhoven Vitaal helpt mensen om actief aan hun gezondheid/leefstijl te werken door middel van laagdrempelige leefstijltrainingen in buurthuizen. In 9 sessies binnen een half jaar (er zijn ook herhalingsbijeenkomsten) wordt gewerkt aan duurzame gedragsverandering gericht op een gezondere leefstijl. Deze trainingen worden gekoppeld aan de digitale infrastructuur ‘It’s My Life’, waarop deelnemers zogenaamde ‘fitcoins’ kunnen verdienen met hun dagelijkse beweging of andere gezonde of sociale activiteiten. Met deze fitcoins kunnen diverse gezonde producten of diensten worden gekocht, die door bedrijven, organisaties en instellingen beschikbaar worden gesteld.

Lees meer

Fysieke vitaliteit - Partnership Brainport & PSV

Om Brainport Eindhoven nog prominenter op de kaart te zetten als wereldleider in kennis, hightech en innovatie hebben ASML, Jumbo, High Tech Campus Eindhoven, Philips, VDL én PSV de handen ineengeslagen. Een partnership dat draait om innovatie, vitaliteit, entertainment, talentontwikkeling en -werving en bijdraagt aan een gezondere, aantrekkelijkere, innovatievere en meer verbonden regio Eindhoven. Een van de onderdelen is een project om de vitaliteit van mensen uit de Brainport Eindhoven te vergroten door via een digitaal platform tools op maat aan te bieden, gebruik ervan te stimuleren, en daarmee de duurzame inzetbaarheid van mensen werkzaam in Brainport Eindhoven te vergroten.

Lees meer

Digitaal aanbod voor mentale fitheid

Alle bewoners uit de Brainport-regio krijgen het komend jaar een passend aanbod aan digitale zelfzorgmodules op het gebied van milde mentale klachten. Daarmee kunnen zij zonder inzet van zorgprofessionals zelf aan hun klachten werken. Er zal een selectie worden gemaakt van kwalitatief goede en geschikte digitale zelfzorgmodules of apps. Dat aanbod wordt voor de burgers ontsloten via een nieuw regioplatform, en daarnaast steeds vaker ook via buurtplatforms, bedrijfsplatforms en PGO’s. Na verloop van tijd zal het aanbod op het gebied van mentale klachten worden uitgebreid naar zelfzorg op welzijnsgebied en rond somatische thema’s.

 

Bouwstenen

Met ‘Vitaal in Brainport’ willen we een grote en permanente beweging op gang brengen gericht op meer vitaliteit en gezondheid. Een beweging waaraan uiteindelijk zowel bewoners en organisaties mee gaan doen. Dat kan alleen lukken met een passende regionale infrastructuur, die deze beweging ondersteunt. Daarvoor geven de kennisinstellingen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven invulling aan de vijf bouwstenen die GROZ centraal stelt. Voor elke bouwsteen is binnen deze regionale coalitie een organisatie als trekker benoemd. Dat zijn achtereenvolgens:

 • Nieuwe manieren van samenwerken: WIJeindhoven DOH, SGE en GGzE
 • Lerend vermogen: Fontys Hogescholen
 • Monitoren: GGD
 • ICT- en data infrastructuur: RZCC
 • Experimenteel financieren: Gemeente Eindhoven
Lees meer

Nieuws

Belangrijke stappen naar een gezondere regio

Belangrijke stappen naar een gezondere regio

Donderdag 25 november heeft onder grote belangstelling de Kick-off van ‘Vitaal in Brainport’ plaatsgevonden. Tijdens deze digitale bijeenkomst hebben we samen de start van GROZzerdam ‘...

Lees meer
Hoe vind je balans als werkende moeder?

Hoe vind je balans als werkende moeder?

Het valt niet mee om een gezin draaiend te houden naast een drukke baan. Je wilt het allemaal goed doen, iedereen blij maken. Maar hoe hou je de balans tussen de zorg voor je kinderen, je werk en andere...

Lees meer
Start leefstijltrainingen Eindhoven Vitaal

Start leefstijltrainingen Eindhoven Vitaal

In de stadsdelen Woensel (Achtse Barier), Gestel (Bennekel) en Stratum starten eind september weer de leefstijltrainingen van Eindhoven Vitaal. Zes avonden waarin je in kleine stapjes leert om gezonder ...

Lees meer

Nieuwsbrief

Schrijf jezelf in en blijf op de hoogte over GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’!

Schrijf je in

Agenda

15-02-2022

Kwartaalsessies Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s

Veel zorgorganisaties omarmen Positieve Gezondheid. Daarmee is de basis gelegd voor de volgende stap: van gedachtegoed naar realiteit. Bestuurders van (zorg)organisaties zijn hierin de sleutelfiguren tussen patiënt, cliënt, organisatie en regio. Na een succesvolle lancering voorjaar 2020 organiseert BeBright opnieuw samen met het Institute for Positive Health (iPH) van Machteld Huber de masterclass Positieve Gezondheid voor bestuurders om vorm te geven aan Positieve Gezondheid in de praktijk.

Lees meer
25-11-2021

Kick-off 'Vitaal in Brainport'

Tijdens deze fysieke bijeenkomst vieren we samen de start van GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport. Daarnaast is deze bijeenkomst de start van een regionale beweging voor gezondheidsbevordering en preventie en tekenen we daartoe een regioakkoord. De kick-off vindt plaats op donderdag 25 november 2021 van 15.00 tot 19.00 uur.

GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’
We zijn gestart met GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’ en dat willen we op 25 november graag vieren! De beweging heeft sinds begin dit jaar

Lees meer

Aankomende bijeenkomsten

Daarnaast staan de volgende bijeenkomsten momenteel gepland:

Contact

Wilt u zich aansluiten bij GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’? Of wil u meer informatie of een oriënterend gesprek? Neem dan contact op!