E-health

Het doel is om digitale zorgdiensten op te schalen, zodat we (duurdere) zorg kunnen voorkomen en zorg kunnen verplaatsen van wachtkamer naar huiskamer. Om dit voor elkaar te krijgen zijn goede randvoorwaarden (vanuit de themalijn digitale zorginfrastructuur) van cruciaal belang:

  • Technologie moet ingebed zijn in het zorgproces
  • Systemen moeten met elkaar gekoppeld zijn, zodat registratie goed verloopt
  • Gegevens moeten uitwisselbaar zijn: juiste informatie op de juiste plaats
  • De verbindingen moeten stabiel en veilig zijn door bijvoorbeeld gebruik te maken van het glasvezel netwerk.

Een mooi voorbeeld van een E-health initiatief is de Welshop. Deze is gestart vanuit GGzE en is (publiek – privaat) verzelfstandigd, waardoor we nu kunnen onderzoeken of dit opgeschaald kan worden.

De Brainport-regio wordt benut als voorbeeldregio vanwege de aanwezigheid van E-health ondernemers en andere partijen, aansluitend op de e-health agenda van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Economische Zaken.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in