Nieuws

AI coalitie richt pijlen op gezondheidszorg

AI coalitie richt pijlen op gezondheidszorg

De Nederlandse Artificial Intelligence Coalitie (NL AIC) is gestart met het toepassingsgebied Gezondheid en Zorg. Het collectief wil kunstmatige intelligentie in Nederland een grote stap vooruit laten z...

Lees meer
Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) uitbreiding voor coronavirus

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) uitbreiding voor coronavirus

Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Dez...

Lees meer
ZonMw staakt subsidierondes

ZonMw staakt subsidierondes

Organisaties of onderzoekers die subsidieaanvragen willen doen voor gezondheidsonderzoek of zorginnovaties, moeten hun verzoeken even staken. ZonMw legt de subsiderondes stil en stelt aanvragen uit. De ...

Lees meer
Opleidingsdagen en werksessies Health Innovation School Brabant schuiven op

Opleidingsdagen en werksessies Health Innovation School Brabant schuiven op

In verband met het coronavirus schuiven de komende opleidingsdagen en werksessies van de Health Innovation School (HIS) Brabant op. De afronding vindt hierdoor vier maanden later plaats dan aanvankelijk...

Lees meer
Eerste Health Care Battle: nadenken over de toekomst van het werkveld

Eerste Health Care Battle: nadenken over de toekomst van het werkveld

De zorgsector staat onder druk. Tot 2022 dienen er 2,5 miljoen vacatures gevuld te worden.  En door de toenemende levensverwachting groeit het aantal zorgbehoevende met ongeveer 4% per jaar. Daarom orga...

Lees meer
Koppelen van data moet valincidenten bij ouderen verminderen

Koppelen van data moet valincidenten bij ouderen verminderen

Vallen is een groot probleem bij ouderen. De helft van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen valt tenminste één keer per jaar. Zo’n val kan grote gevolgen hebben: gebroken ledematen, onderzoeke...

Lees meer