Langer thuis wonen

Nu en in de toekomst zijn er te weinig passende woningen voor ouderen. Innovatie is de oplossing. Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nu te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van het dagelijks leven en de zorg en in lokale en regionale samenwerkingen in de zorg en ondersteuning. Een mooi voorbeeld hiervan is het Langer Thuis Kompas die ontwikkeld wordt in samenwerking met Thuisleefgids. Slimmer Leven gaat de komende tijd inzetten op het:

  • Ontwikkelen van nieuwe woon-zorgconcepten door een integrale benadering en verdere regionale samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties.
  • Aanbieden en opschalen van (gestandaardiseerde) digitale diensten op het gebied van wonen (bv. veiligheid en toegankelijkheid), zorg en welzijn (bv. sociale diensten).

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in