Bestuur en organisatie

Coöperatie Slimmer Leven kent nadrukkelijk geen zware organisatievorm. Wel is het in bestuur en organisatie van essentieel belang dat alle ledengroepen goed vertegenwoordigd zijn en alle partners nauw worden betrokken bij alle activiteiten van de Coöperatie. Daarom is er gekozen voor de onderstaande organisatievorm.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste (beslis)orgaan van Coöperatie Slimmer Leven. Alle leden van de coöperatie zijn vertegenwoordigd in dit orgaan. De ALV stelt de strategische agenda en het beleidsplan van Coöperatie Slimmer Leven vast, en stemt deze agenda af met de verschillende programma’s van de stakeholders. Daarnaast bepaalt de ALV de criteria en prioritering voor projecten en voert hierop financiële controle. De ALV komt twee keer per jaar bijeen, waar zij een update over de lopende zaken krijgt van het bestuur en directie. Deze halfjaarlijkse vergadering vormt tevens een gelegenheid tot netwerken en faciliteert een ontmoeting tussen de leden.

 

Bestuur

De ALV benoemt, als hoogste orgaan binnen de coöperatie, het bestuur. Het bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging van alle ledengroepen (zorginstellingen, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven, overheden). Het gehele netwerk is op deze manier vertegenwoordigd in het bestuur zodat de triple-helix-samenwerking altijd de basis vormt.

Het bestuur van Coöperatie Slimmer Leven bestaat uit de volgende personen:

 • Eric van Schagen (voorzitter) – CEO Simac Techniek (namens de bedrijven)
 • Jan Roelofs – Raad van bestuur ORO (namens de gehandicaptenzorg)
 • Jan-Harm Zwaveling – Voorzitter Raad van Bestuur Máxima MC (namens de ziekenhuizen)
 • Cathalijne Dortmans – Wethouder gemeente Helmond (namens de MRE-gemeenten)
 • Thom Rutten (penningmeester) – Directeur Fontys Paramedische Hogeschool (namens de kennisinstellingen)
 • Machteld Ploeg – Raad van bestuur GGzE (namens de geestelijke gezondheidsorganisaties)
 • Hans van Noorden – Directeur Zorginkoop VGZ (namens de zorgverzekeraars)
 • Marieke van Beurden – Program Director Human Vitality & Technology TU/e (namens onderwijs/ onderzoeksinstellingen)
 • Ellis Jeurissen – Directeur GGD Brabant Zuidoost (namens de gezondheidsinstellingen)
 • Pascale Voermans – Voorzitter Raad van Bestuur SGE (namens de huisartsen en eerstelijns zorggroepen)
 • Paul van Nunen – Directeur Brainport Development (namens de ontwikkelmaatschappijen)
 • Inge Fleischeuer – Voorzitter Raad van Bestuur Vitalis WoonZorg Groep (namens de VVT)
 • Marcel de Pender – Directeur Coöperatie Slimmer Leven

 

Projectbureau

Naast het bestuur, kent Coöperatie Slimmer Leven ook een meer uitvoerend projectbureau. Het bureau is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de kerntaken van de Coöperatie, om het ecosysteem zo goed mogelijk te laten werken. Daarnaast verbindt het bureau de leden in het netwerk op inhoudelijke thema’s. Het Bestuur geeft de directie van het projectbureau de operationele bevoegdheid om deze kerntaken uit te voeren. Het projectbureau levert tevens projectleiding voor projecten wanneer dit wenselijk is.

Het projectbureau van Coöperatie Slimmer Leven bestaat uit de volgende personen:

 • Dorrie van Kemenade – Officemanager
 • Noortje Habes – Programmamanager
 • Karlijn van Rijen – Projectleider
 • Marit van de Kamp – Projectleider
 • Sander Kern – Trekker van de themalijn Talent & Capaciteit
 • Lisanne van Doremalen – Communicatieadviseur
 • Marcel de Pender – Directeur
 • Robin de Ruiter – Strategie, leden en communicatie