Bestuur en organisatie

Coöperatie Slimmer Leven kent nadrukkelijk geen zware organisatievorm. Wel is het in bestuur en organisatie van essentieel belang dat alle ledengroepen goed vertegenwoordigd zijn en alle partners nauw worden betrokken bij alle activiteiten van de Coöperatie. Daarom is er gekozen voor de onderstaande organisatievorm.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste (beslis)orgaan van de Coöperatie Slimmer Leven. Alle leden van de coöperatie zijn vertegenwoordigd in dit orgaan. De ALV stelt de strategische agenda en het beleidsplan van Coöperatie Slimmer Leven vast, en stemt deze agenda af met de verschillende programma’s van de stakeholders. Daarnaast bepaalt de ALV de criteria en prioritering voor projecten en voert hierop financiële controle. De ALV komt twee keer per jaar bijeen, waar zij een update over de lopende zaken krijgt van het bestuur en directie. Deze halfjaarlijkse vergadering vormt tevens een gelegenheid tot netwerken en faciliteert een ontmoeting tussen de leden.

 

Bestuur

De ALV benoemt, als hoogste orgaan binnen de coöperatie, het bestuur. Het bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging van alle ledengroepen (zorginstellingen, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven, overheden). Het gehele netwerk is op deze manier vertegenwoordigd in het bestuur zodat de triple-helix-samenwerking altijd de basis vormt.

Het bestuur van Coöperatie Slimmer Leven bestaat uit de volgende personen:

 • Eric van Schagen (voorzitter) – CEO Simac Techniek (namens de bedrijven)
 • Loet Smeets – Voorzitter Raad van Bestuur Lunet zorg (namens de gehandicaptenzorg)
 • Jan-Harm Zwaveling – Voorzitter Raad van Bestuur Máxima MC (namens de ziekenhuizen)
 • Mariënne van Dongen – Wethouder Gemeente Veldhoven (namens de MRE-gemeenten)
 • Thom Rutten (penningmeester) – Directeur Paramedische Hogeschool Fontys Hogescholen (namens de kennisinstellingen)
 • Joep Verbugt – Directeur GGzE (namens de geestelijke gezondheidsorganisaties)
 • Hans van Noorden – Directeur Zorginkoop VGZ (namens de zorgverzekeraars)
 • Carmen van Vilsteren – Director Strategic Area Health TU/e (namens onderwijs/ onderzoeksinstellingen)
 • Ellis Jeurissen – Directeur GGD Brabant Zuidoost (namens de gezondheidsinstellingen)
 • Pascale Voermans – Voorzitter Raad van Bestuur SGE (namens de huisartsen en eerstelijns zorggroepen)
 • Paul van Nunen – Directeur Brainport Development (namens de ontwikkelmaatschappijen)
 • Inge Fleischeuer – Voorzitter Raad van Bestuur Vitalis WoonZorg Groep (namens de VVT)
 • Marcel de Pender – Directeur Coöperatie Slimmer Leven

 

Projectbureau

Naast het bestuur, kent Coöperatie Slimmer Leven ook een meer uitvoerend projectbureau. Het bureau is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de kerntaken van de Coöperatie, om het ecosysteem zo goed mogelijk te laten werken. Daarnaast verbindt het bureau de leden in het netwerk op inhoudelijke thema’s. Het Bestuur geeft de directie van het projectbureau de operationele bevoegdheid om deze kerntaken uit te voeren. Het projectbureau levert tevens projectleiding voor projecten wanneer dit wenselijk is.

Het projectbureau van Coöperatie Slimmer Leven bestaat uit de volgende personen (van links naar rechts):

 • Ilse Verhoeven – Secretaresse
 • Noortje Habes – Programmamanager
 • Benedetta Malagoni – Projectleider
 • Lisanne van Doremalen – Communicatiemedewerker
 • John Komen – Projectleider
 • Marcel de Pender – Directeur
 • Robin de Ruiter – Strategie, leden en communicatie