Kerntaken

Coöperatie Slimmer Leven maakt zich sterk voor het implementeren en ontwikkelen van (technologische) innovaties die slim inspelen op de actuele uitdagingen en veranderingen in onze maatschappij. De Coöperatie fungeert hierin als een aanjager, waarbij de daadwerkelijke uitvoering ligt bij de leden. De Coöperatie, met haar beperkte omvang en middelen, heeft een nadrukkelijke rol in het richting geven, beïnvloeden, afstemmen, initiëren, faciliteren, coördineren en het tot stand brengen van een synergie-effect. Kortom; de rol van een regievoerende netwerkorganisatie. De uitvoering van initiatieven die hieruit volgen, worden primair bij leden belegd. Om invulling te geven aan bovengenoemde taakstelling is de Coöperatie verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende vier kerntaken:

 • Kennis delen en verbinden
  De grote kracht van Coöperatie Slimmer Leven is het enorme potentieel aan kennis, kunde en ervaring dat beschikbaar is bij haar leden. Deze kracht kan echter veel effectiever gebruikt worden door gebruik te maken van elkaars expertise. Uitwisseling van kennis, ervaring, lessen en best practices door partners in het netwerk Slimmer Leven is daarom een belangrijke kerntaak van de Coöperatie. Hierdoor wordt een gefundeerde kennisstructuur opgebouwd die nodig is om innovaties op grote en kleine schaal, regiobreed, te implementeren. Om dit te bewerkstelligen worden verschillende activiteiten georganiseerd.

 

 • Agendasetting & -matching (nationaal en regionaal)
  Coöperatie Slimmer Leven zet zich, namens haar leden, in om de nationale en regionale agenda’s en programma’s op gebied van gezondheid en vitaliteit te verbinden. Denk hierbij aan de nationale agenda van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport rondom e-health en ouderenzorg, het economische programma van Brainport Development, de Brainport Nationale Actieagenda, het zorgeconomie programma van de provincie Noord-Brabant en diverse Europese regelingen. Doelstelling van de Coöperatie is om zeker te stellen dat deze agenda’s zo nauw mogelijk aansluiten bij de ambities en het beleid van haar leden en uiteindelijk resulteren in tastbare baten.
 • Projecten initiëren, ontwikkelen en verder helpen
  Coöperatie Slimmer Leven initieert concrete projecten die voortkomen uit een vraag van meerdere leden. Dit kunnen zeer verschillende soorten projecten zijn, in zowel de doelstellingen, omvang en reikwijdte. In ieder geval moeten de projecten vormgeven aan één of meerdere kerntaken en thema’s van de Coöperatie. De primaire doelstelling is dat het eigenaarschap van deze projecten ligt bij de leden. In specifieke gevallen kan ervoor gekozen worden de uitvoer door Slimmer Leven te laten doen.

 

 

 • Regie in de regio: standaardiseren en convergeren
  Coöperatie Slimmer Leven levert een bijdrage aan de bewustwording van de mogelijkheden van zorg- en vitaliteitsinnovatie bij eindgebruikers. Dit doet de Coöperatie door zowel de burger als de professional continu te betrekken bij de ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door ze deel te laten nemen aan pilots en projecten of door ze letterlijk de mogelijkheden te laten ervaren tijdens tentoonstellingen en evenementen. Zolang deze verschillende doelgroepen niet volledig op de hoogte zijn van de mogelijkheden, blijft dat een groot obstakel in het realiseren van grootschalige implementatie en opschaling van zorg- en vitaliteitsinnovatie.

 

Klik hier voor het jaarplan van Coöperatie Slimmer Leven voor 2020.

Deze kerntaken worden gefinancierd door de basisfinanciering (lidmaatschapsgeld) van Coöperatie Slimmer Leven. Wanneer additionele financiering nodig blijkt, bijvoorbeeld voor de uitvoer van projecten, zal er gekeken worden naar een optimale vorm van additionele (co-)financiering.