Inspiratiesessie ‘Regioplannen IZA x Innovatie en Arbeidsmarkt’

Gisteren namen maar liefst 120 bestuurders uit zorg en welzijn deel aan de inspiratiesessie ‘Regioplannen IZA x innovatie en arbeidsmark’. Deze sessie is georganiseerd door Coöperatie Slimmer Leven in het kader van de Slimme Zorgestafette in samenwerking met het Care Innovation Center, Zorg aan Zet, Viazorg en Transvorm.

Marcel Haverkamp en Jessie Wagemans (regio-adviseurs VWS) hebben een toelichting gegeven op het Integraal Zorgakkoord en de ontwikkelingen in de regio’s: “VWS gaat graag met de regio’s in gesprek”. De ambities moeten we nu omzetten naar concrete plannen. Samen kijken we hoe we nieuwe wegen kunnen vinden voor de uitdagingen die er zijn.”.

Wiro Gruisen (regiomanager CZ) heeft ons meegenomen in de verschillende regiobeelden en -plannen en welke kansen hier liggen voor innovatie. “Grote effecten op de langere termijn zijn soms belangrijker dan de quick wins”.

Aan de hand van stellingen zijn vervolgens een aantal bestuurders in gesprek gegaan met elkaar over de regioplannen en de consequenties daarvan voor de inzet van innovatie en de arbeidsmarkt. “Effectieve organisatie-overstijgende samenwerking vereist een niet-traditionele, hiërarchische aanpak met een goed ingerichte governance. De grootste uitdaging voor de toekomst is het begrijpen van dit samenspel en het bevorderen van gedeelde belangen. In de regioplannen moet worden gesproken over beperkingen in de zorg. Het is essentieel om een nieuw perspectief op zorg en werk te bevorderen bij zowel burgers als professionals. Betrokkenheid van burgers is cruciaal, en het effectief managen van verwachtingen. Vooral de balans tussen toegankelijkheid en kwaliteit is van vitaal belang voor succesvolle veranderingen in de zorg.”

Vivian Haine, directeur-bestuurder van Zorg aan Zet: “Alles wat we kennen en kunnen is niet meer voldoende om de arbeidsmarktproblematiek aan te pakken. We moeten toe naar een disruptieve transformatie van zorg en welzijn. Laten we het innovatieve vermogen uit de regio’s aanspreken en verbindingen leggen.”

Dagvoorzitter Ron Axt heeft de sessie inspirerend afgesloten met het volgende citaat: ‘Verander de manier waarop je naar de dingen kijkt en de dingen waarnaar je kijkt veranderen.”

De inspiratiesessie is terug te kijken via deze link.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in