Brabant Connected Health

Door de coronacrisis is de noodzakelijke transitie van de gezondheidszorg nog duidelijker geworden. Naast een haperende gezondheidszorg heeft deze gezondheidscrisis ook een ongekende impact op de economie. De gewenste transitie kan alleen gerealiseerd worden met een snelle en omvangrijke digitalisering van de zorg. Een focus op gezondheid, leefstijl en leefomgeving doet een appel op burgers om zelf initiatief te nemen, maar vereist ook ondersteuning door nieuwe diensten en producten waarmee professionele en (informele) zorgverleners betrokken kunnen worden. Relevante patiëntgegevens moeten met de juiste betrokkenen en op het juiste moment gedeeld kunnen worden, waarbij we streven naar de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats. Samenwerking tussen de professionals voor het bieden van accurate zorg, zo mogelijk in de leef- en werkomgeving, is essentieel.

De realiteit wijst echter uit dat data van de patiënt bijna niet tussen professionals wordt gedeeld; professionals werken met verschillende systemen, hebben geen toegang tot de data die patiënten zelf monitoren en er zijn nog te weinig eenduidige standaarden en afspraken tussen de professionals.

“Zelfs als je van de ene naar de andere afdeling gaat in hetzelfde ziekenhuis, worden je gegevens vaak niet automatisch gedeeld tussen specialisten”

Er ontbreekt een regionale zorginfrastructuur, waar digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers in Nederland en hun zorgverleners wordt gefaciliteerd.

Brabant Connected Health

Brabant Connected Health zorgt ervoor dat informatie veilig en efficiënt tussen de patiënt en tussen verschillende zorgprofessionals kan worden gedeeld. Daarnaast zorgt het project ervoor dat inwoners beschikken over een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) waarmee zij direct toegang hebben tot hun gezondheidsgegevens van schillende zorgaanbieders. Hiervoor wordt een regionale zorginfrastructuur opgezet en ontwikkelt door middel van het digitaliseren van een aantal zorgpaden:

  1. Het ontwikkelen, uitwerken, implementeren en evalueren van use-cases voor het realiseren van grootschalige digitale zorgpaden;
  2. Het realiseren van de architectuur voor een regionale zorginfrastructuur;
  3. Het versterken van de aanwezige (boven) regionale samenwerkingsverbanden en zorginfrastructuur;
  4. Realiseren van koppelingen tussen PGO en zorginformatieplatformen.
Doel van Brabant Connected Health

Het doel van dit project is om in de Provincie Noord-Brabant digitalisering van een aantal zorgpaden uit te werken en zover als (technisch) mogelijk te realiseren, waarbij ook aandacht is voor preventie. Digitalisering van de zorg stimuleert meer adequate zorg en kan gezondheidswinst opleveren. Digitalisering van zorgpaden is een belangrijk hulpmiddel om binnen en tussen regio’s over verschillende organisaties heen de juiste zorg op de juiste plek te organiseren.

Een Regionale zorginfrastructuur biedt de technische mogelijkheid om verschillende bronsystemen (zorginformatiesystemen) te ontsluiten en de gegevens te kunnen uitwisselen naar het PGO van de burgers en tussen zorgaanbieders onderling, met toestemming van de gebruiker. Het verder uitwerken en inrichten van deze zorginfrastructuur en ontsluiten van de verschillende bronsystemen is een belangrijk resultaat van dit project, die voorwaardelijk is voor de hiervoor genoemde doelstelling van de digitalisering.

Hierbij komt dat een regionaal zorginfrastructuur en de ontsluiting van gegevens het voor bedrijven ook laagdrempeliger maakt om innovatieve technologische toepassingen te gebruiken/ ontwikkelen, omdat het opschalen van de innovatie niet belemmerd wordt door het enorme aantal koppelingen dat anders gemaakt zou moeten worden.

“In 2030 kunnen 80% van de chronisch zieken in Noord-Brabant beschikken over een PGO en direct toegang hebben tot hun gezondheidsgegevens van verschillende zorgaanbieders en dit kunnen delen met wie zij zelf willen”

Brabant Connected Health wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

Bekijk hier de onepager over het project.

Nieuws over Brabant Connected Health

DE STAP naar Gezonder: dé startplek voor gezondheid en vitaliteit

DE STAP naar Gezonder: dé startplek voor gezondheid en vitaliteit

Vandaag is het zelfhulpplatform DE STAP naar Gezonder gelanceerd. DE STAP naar Gezonder is een regionaal platform voor zelfhulp en hulp aan elkaar. Op deze gratis website vinden inwoners van de Brainpor...

Lees meer
Brainport Voorronde Nationale Zorginnovatieprijs 2023

Brainport Voorronde Nationale Zorginnovatieprijs 2023

Eind maart wordt tijdens het Health Valley Event de Nationale Zorginnovatieprijs uitgereikt. De genomineerden voor deze prijs worden geselecteerd via regionale voorrondes. In de Brainport regio wordt de...

Lees meer
Brabant Connected Health van start met Regionale Zorginfrastructuur

Brabant Connected Health van start met Regionale Zorginfrastructuur

Door de coronacrisis is de noodzakelijke transitie van de gezondheidszorg nog duidelijker geworden. Naast een haperende gezondheidszorg heeft deze gezondheidscrisis ook een ongekende impact op de econom...

Lees meer

Partners van Brabant Connected Health

CSL

Penvoerder, projectmanagement, regionale agendasetting, communicatie, selectie van de use-cases

CIC

Regionale agendasetting, communicatie, selectie van de use-cases

Zorgbelang

Cliëntperspectief op digitalisering, betrekken van eindgebruikers, ontwikkeling, uitwerken en evaluatie use-cases

Syntein

Regionale agendasetting, communicatie, selectie van de use-cases

RZCC

Connectie met de zorgpartijen, IT-koppeling van zorginformatiesystemen en uitrol van de use-cases

REN

Connectie met de zorgpartijen, IT-koppeling van zorginformatiesystemen en uitrol van de use-cases

Meditools

Bevorderen laagdrempelige communicatie tussen patiënt en zorgverlener middels applicatie MediKIT

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in