Optimalisering van het zorgpad Diabetes

In de regio West-Brabant wordt samengewerkt om het zorgpad van de toekomst te ontwerpen voor een aantal ziektebeelden. Een daarvan is diabetes. Diabetes is de 3e meest voorkomende gezondheidsklacht waarvoor men naar de huisarts gaat. 1,9% van de huisartsencontacten gaat om diabetes mellitus1.

De patiëntreis en het zorgpad van de diabetespatiënt wordt verrijkt met digitale gegevensuitwisseling en innovatieve oplossingen. We nemen hierin input van zowel zorgprofessionals als patiënten mee.

Het doel van het project Brabant Connected Health is om de zorg van de toekomst te ontwerpen, zodat in 2030 80% van de inwoners van Noord-Brabant kunnen beschikken over hun gezondheidsgegevens van verschillende zorgaanbieders en dit kunnen delen met wie zij zelf willen. Hierbij zijn zorginformatie-uitwisseling en de inzet van innovaties belangrijke speerpunten.

Bij het opstellen van de vernieuwde patiëntreis zijn we gestart vanuit de huidige patiëntreis en hebben we de volgende vragen gesteld:

  • Moet stap X überhaupt plaatsvinden, en kan stap X niet gecombineerd worden met stap Y? 
  • Kan de patiënt stap X niet zelf doen? 
  • Waar zou stap X idealiter moeten plaatsvinden?
  • Kan stap X digitaal? 

Zoals je wellicht al herkend had, wordt hierin ook het WOZO gedachtegoed ‘Zelf, digitaal, thuis, tenzij …’ meegenomen. Daarnaast kijken we of er nieuwe afspraken zijn die we als organisaties met elkaar moeten maken, over waar de zorg plaatsvindt en dat we gezamenlijk afspreken om dingen anders óf niet meer te doen.

Enkele veranderingen in de nieuwe patiëntreis:

  • Chatmogelijkheid met de zorgverleners, voor zover dit nu nog niet mogelijk is
  • Telemonitoring waarbij zelfmeetwaarden automatisch naar de zorgprofessional worden gestuurd en zichtbaar zijn in EPD, portaal en PGO. Het gaat hier onder andere om de bloedsuikerwaarden van de diabetes patiënt.
  • Een deel van de fysieke afspraken vindt via beeldbellen plaats. Waar de diabetes patiënt voorheen jaarlijks vier fysieke afspraken had, zal dit nu nog twee keer fysiek zijn en twee keer digitaal. Dit bespaart zowel professional als patiënt tijd, en scheelt reisbewegingen wat bijdraagt aan duurzaamheid.

Met deze vernieuwde patiëntreis willen we zorgorganisaties uitdagen om deze veranderingen door te gaan voeren en echt te gaan innoveren!

Binnenkort gaan we ons verder richten op het uittesten van een PGO voor de diabetespatiënten. De Persoonlijke Gezondheidsomgeving is een van de manieren van digitale gegevensuitwisseling waarmee patiënten zelf kunnen beschikken over hun gezondheidsgegevens van verschillende zorgaanbieders, en in de toekomst wellicht ook kunnen delen met wie zij zelf willen.

Bij deze uscase Diabetes zijn de volgende (zorg)instellingen betrokken: Bravis ziekenhuis, Huisartsencoöperatie West-Brabant, thuiszorgorganisatie TWB, Zorgbelang Brabant|Zeeland (patiëntparticipatie) en het Care Innovation Center.

 

  1. Nivel: Zorg door de huisarts: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2018-2022

 

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in