Stimuleringsregeling E-health verandert

Met ingang van 20 februari 2020 verandert de Stimuleringsregel E-health. VWS hoopt hiermee een aantal knelpunten, zoals de hoge financiële drempel, weg te nemen. Dat meldt branchevereniging Actiz die signalen uit het werkveld aankaartte.

Ondergrens omlaag

De ondergrens voor een subsidieaanvraag gaat omlaag: van 125 duizend euro naar 50 duizend euro subsidiabele kosten. Op die manier moet de regeling ook toegankelijk worden voor kleinere zorgaanbieders.

Subsidie voor visievorming

Er wordt een optionele voorfase aan de SET toegevoegd. Die is bedoeld om organisaties te ondersteunen bij het schrijven van een gedragen visie op e-health en een daaruit voortvloeiend activiteitenplan. Het maximum bedrag daarvoor is 20 duizend euro.

Verruiming opleidingskosten

Het huidige minimum- en maximumsubsidiebedrag voor opleidingskosten verdwijnt. Hierdoor krijgen partijen extra ruimte om aandacht aan opleidingsactiviteiten te besteden.

Bron: Skipr

Informatiebijeenkomst Stimuleringsregeling E-health Thuis

Op donderdag 31 oktober organiseerde Slimmer Leven samen met ZonMW en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Microlab nog een Interactieve Informatiebijeenkomst over de Stimuleringsregeling E-health Thuis. Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden via deze link.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in