Nuttige interactieve informatiebijeenkomst Stimuleringsregeling E-health Thuis

Op donderdag 31 oktober organiseerde Slimmer Leven samen met ZonMW en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Microlab een Interactieve Informatiebijeenkomst over de Stimuleringsregeling E-health Thuis. Ruim 25 innovatieprofessionals uit de zorg lieten zich informeren over de subsidiemogelijkheden voor het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health met als doel mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Naast een toelichting op de regeling door Marion en Inge gaf Kitty de Jong aan hoe zij daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de regeling en waar je op moet letten bij de aanvraag en uitvoering. Er was veel gelegenheid voor interactie. Ook tijdens de borrel met een fantastisch uitzicht over Eindhoven werden volop ideeën met elkaar gedeeld.

Slimmer Leven wil iedereen bedanken die aanwezig was.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in