Kempenlef

Het zorglandschap is sterk aan het veranderen. Mensen blijven langer thuis wonen en dus verandert de zorgverlening. Er ontstaat een sociaal domein met meer nadruk op preventie, zelfredzaamheid en samenwerking. Oktober, SUMMA College, TU/e, Rabobank de Kempen, Coöperatie Slimmer Leven, SIMAC, Gemeente Bladel en Gemeente Bergeijk hebben de handen ineen geslagen om in te kunnen spelen op deze veranderingen. De samenwerking is erop gericht dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Kempenlef is gestart met de realisatie van concrete, creatieve initiatieven om de groeiende zorgvraag van kwetsbare ouderen en mantelzorgers te ondersteunen. Hierbij moet men denken aan:

  • Het creëren van extra werkgelegenheid in de vorm van thuisondersteuners
  • Het verder vorm geven van dementievriendelijke gemeenten
  • Het leggen van verbindingen tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheden om nieuwe technologische oplossingen snel te kunnen introduceren en efficiënter samen te werken met elkaar

Partners van Kempenlef

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in