ZonMw wijst subsidie toe voor project ‘Ruimte voor gezondheid’

Hoe kan een wijk zijn bewoners – met diverse achtergronden en capaciteiten- fysiek en mentaal stimuleren om hun gezondheid te onderhouden en/of te verbeteren? Op zoek naar een omgevingsgerichte aanpak voor gezonde wijken is een consortium van acht partners1 onder penvoerderschap van Prof.dr.ir. M.Mohammadi van de Technische Universiteit Eindhoven, aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een kennisagenda voor ‘Ruimte voor gezondheid’. Deze kennisagenda wordt toegepast in een nieuwe woonwijk in Helmond, het Brainport Smart District.

ZonMw heeft het plan en de samenwerking tussen de kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties kansrijk bevonden en een subsidie verleend aan dit project dat per 1 september j.l. van start is gegaan.

 

Een woonwijk als Living Lab

Het project heeft een sterk interdisciplinair karakter waarin alle relevante partners, inclusief bewoners, participeren. Het doel is om te experimenteren in een praktijkomgeving, waarbij nieuwe inzichten worden opgedaan over een slimme en gezonde omgeving. De wijk wordt een Living Lab waarin ruimtelijke, sociale en technologische innovaties gericht op gezondheid samen komen. Ontwerptechnisch een grote uitdaging!

 

Ontwikkeling kennisagenda

De samenwerkende partijen gaan gedurende een jaar met inbreng van wetenschappers, overheid, zorg- en dienstverleners, productleveranciers èn toekomstige bewoners aan de slag om de kennisagenda voor deze gezonde wijk op te stellen. In de jaren erna zal deze agenda als basis dienen voor te ontwikkelen projecten. De kennisagenda geeft antwoord op vragen als: Hoe definieer je gezondheid en hoe maak je dat meetbaar? Hoe vertaal je dit naar ruimtelijke concepten? Welke innovaties in dit kader dragen bij aan gezondheid en op welke manier? En hoe integreer je ze zo dat de wijk blijvend wordt vernieuwd zodat je meegaat met de toekomstige ontwikkelingen?

Onderscheidend in dit project is dat het zich op een steeds slimmer wordende toekomst richt waarin de bewoners centraal staan. Wat vinden deze toekomstige bewoners belangrijk voor gezondheid in de wijk en welke oplossingen komen in de wijk op tafel die echt gewenst zijn en werkelijk aansluiten bij de behoeften?

 

Innovatie in Helmond

De uitvoering van de projecten uit de kennisagenda zal plaatsvinden in Brainport Smart District. Hier ontwikkelt Helmond een woonwijk en werkgebied met meer sociale samenhang die ook nog eens slimmer, beter, mooier, veiliger en duurzamer is. De bedoeling is om vanaf 2019 tot en met 2030 ruim 1.500 woningen en 12 hectare bedrijfsterrein te realiseren. Brainport Smart District wordt daarmee de proeftuin van de maatschappij van morgen.

 

Wilt u meer informatie of deelnemen? Neem dan contact op met l.p.g.v.buuren@tue.nl

 

[1] De samenwerkende partijen zijn: Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg Universiy – Tranzo, Stichting KIEN / KIEN Innovatiemeesters, Stichting Brainport Smart District, Gemeente Helmond, Coöperatie Slimmer Leven 2020, Peel Duurzaam Gezond, Sports & Technology, GGD.