SGE en DOH nemen voorgenomen besluit tot fusie

De huisartsenorganisatie DOH en de multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie SGE bundelen al geruime tijd de krachten. Deze netwerksamenwerking in Eindhoven en omliggende gemeenten richt zich op ambities voor zorgvernieuwing, zorgprogramma’s, wijkgerichte samenwerking en continuïteit van zorg. Dat is nodig voor een regio waarin zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar is en blijft voor inwoners en waarin professionals graag willen werken. Deze ambities vragen om meer slagkracht en wendbaarheid. Daarom willen DOH en SGE de stap naar één nieuwe organisatie zetten: samen staan we sterker.

Begin februari 2022 hebben DOH en SGE binnen beide organisaties de uitwerking van dit fusievoornemen voorgelegd aan de verschillende interne gremia. Het advies- en besluitvormingstraject bij de diverse interne gremia is positief verlopen waarna het voorgenomen besluit tot fusie genomen is door beide organisaties. Inmiddels zijn boekenonderzoek, het opstellen van statuten en goedkeuring van NZa in uitvoering. Als dit allemaal positief verloopt, wordt het besluit rondom 1 juli 2022 geformaliseerd. Streefdatum voor de beoogde fusie is 1 januari 2023.

Samen op Koers
Twee jaar geleden is het traject ‘Samen op Koers’ van start gegaan. SGE en DOH besloten de bestaande samenwerking te intensiveren voor de regionale droom; een gezondere regio waarin zorg toegankelijk is.
De keuze voor een nieuwe organisatie maken we niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart. Het hart van de veranderende organisatie ligt primair bij de zorgverleners: (een deel) verbonden aan autonome praktijken en (een deel) werkzaam in multidisciplinaire loondienstcentra. We bundelen kennis en expertise uit beide organisaties in de nieuwe organisatie met als missie:

Toegankelijk voor patiënten, aantrekkelijk voor professionals, krachtig in de regio.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in