Save The Date – Samen Langdurig Impact Maken: SLIM voor de toekomst!

Save the date; donderdag 13 juni 2019. Dan vindt de Conferentie SLIM plaats in Tilburg. Een conferentie, waar we met elkaar kennis delen, elkaar inspireren en verkennen hoe we elkaar kunnen versterken om met de uitdagingen van deze tijd om te gaan.

De samenleving verandert, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden buigen zich over de vraag hoe om te gaan met de uitdagingen van deze tijd. Er wordt volop geëxperimenteerd, geleerd én er worden al vele goede stappen gezet om impact te realiseren. Onder meer in het programma Versterken Sociale Veerkracht van de provincie Noord-Brabant.

De afgelopen jaren hebben we ervaringen opgebouwd en zijn er nieuwe instrumenten ontwikkeld binnen het programma Versterken Sociale Veerkracht. De provincie Noord-Brabant en de Zorgbelangorganisaties in Zuid en Midden-Nederland organiseren gezamenlijk een conferentie over hoe we Samen Langdurig Impact Maken. Want dat is SLIM voor de toekomst.

Tijdens deze dag delen we kennis en inspiratie met elkaar. Ook de ervaring in het versterken van sociale veerkracht in diverse proeftuinen in Vlaanderen komt deze dag aan bod.

De hoofdsprekers

De interactieve dag staat onder leiding van Esther van der Voort.
Een van de hoofdsprekers is Luitenant-kolonel Esmeralda Kleinreesink. Zij is als officier in Afghanistan geweest en neemt ons mee in haar uitdagingen en oplossingen vanuit de wereld van defensie. Doe inspiratie op over hoe je binnen de regels, met vele partijen, al improviserend alles voor elkaar krijgt.
Daarnaast spreekt Marije van den Berg (Democratie in uitvoering), over nieuwe vormen van democratie en neemt Caroline Hummels (TU Eindhoven) ons mee in haar visie omtrent langdurig impact maken. Voor deze dag hebben we ook Arthur en Patrick van de Vrije denkers, uitgenodigd. Zij gaan ons proberen in de actiemodus te krijgen: Doen is de beste manier denken!

#SLIM

De dag wordt vorm gegeven aan de hand van drie overkoepelende thema’s:

Samenwerken aan een inclusieve samenleving is #SLIM! 
Veel gemeenten zijn op zoek hoe zij alle inwoners kunnen laten profiteren van positieve ontwikkelingen. Waar mensen ruimte krijgen om hun talenten in te zetten en te ontplooien ongeacht hun achtergrond. Tijdens de conferentie komen onderwerpen als armoede, zorg, energietransitie en veerkrachtige dorpen aanbod. Hoe gaan ze in Vlaanderen om met dorpenbeleid, en wat kunnen wij leren van elkaar?

Sturen op maatschappelijke impact is #SLIM! 
Steeds meer bedrijven, organisaties en burgerinitiatieven zien geld niet als doel, maar als middel om een verschil te maken. Maatschappelijke waarde creëren en impact maken. In de workshops komen de opbrengsten vanuit de lerende aanpak aanbod zoals impactmeten, nieuwe financieringsvormen en sociale inkoop. Ook wordt een innovatieve Masterclass over social design in de publieke ruimte gegeven.

Nieuw samenspel tussen maatschappij en overheid is #SLIM!
Inwoners en cliënten denken, doen en beslissen vaker mee. Goede participatie leidt immers tot betere, duurzame besluitvorming. Voor de meeste organisaties geldt dat het nog zoeken is hoe je burgerparticipatie goed vormgeeft. Over de ervaringen en lessen rondom de herindeling in Altena en de rol van burgers hierin, zal burgemeester Fons Naterop (voormalig burgemeester van Altena) een workshop verzorgen.

Wil jij ook SLIM aan de slag? Je netwerk vergroten? Nieuwe inzichten en inspiratie opdoen?

Kom dan naar de conferentie op donderdag 13 juni!
Meld je aan via het aanmeldformulier congres SLIM

Medio mei vind je op de website ook alle informatie over de diverse workshops die je kunt bijwonen.

 

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in