Regionale zorgorganisaties werken samen op het gebied van innovatie

Dinsdag 23 oktober jl. hebben de regionale zorgaanbieders Archipel, Lunet zorg, RSZK, Vitalis WoonZorg Groep en Centrale24 een intentieverklaring ondertekend om daarmee verregaand samen te werken op het gebied van innovatie en zorgtechnologie. Het doel van deze samenwerking is nog beter in te spelen op de toenemende zorgvraag in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Een investeringsfonds om de bedachte innovaties daadwerkelijk uit te voeren is het eerste concrete wapenfeit.

De ouderenzorg- en gehandicaptenzorgsector hebben dezelfde gezamenlijke uitdagingen en doelen. Alleen door samen te werken wordt ook in de toekomst kwalitatieve zorg in Zuidoost-Brabant gegarandeerd. Verschillende ontwikkelingen in de sector en maatschappij zijn aanleiding voor de samenwerking: er is een tekort aan zorgpersoneel, mensen met een zorgvraag willen langer thuis blijven wonen en de ontwikkeling van technologische mogelijkheden om de zorg slimmer te organiseren. De vijf zorgorganisaties komen al geruime tijd bij elkaar om over de grenzen van de eigen organisatie na te denken over innovatieve ideeën en technologieën. De organisaties kennen elkaar al goed omdat ze ook samen werken om de nachtzorg gezamenlijk te organiseren.