Interview ED over Regionale Zorginfrastructuur: Thuis je zorg inpluggen bij een callcenter

Een zorg ‘callcenter’ dat 24/7 bereikbaar is voor vragen van mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, voor mantelzorgers maar ook voor zorgprofessionals. De centrale regelt op afstand zo nodig snel zorg voor jou, bij jou thuis. Centrale24 is al in gebruik.

Centrale24 BV is een van de organisaties die concreet baat heeft bij de €1.980.000,- die het Rijk heeft toegekend voor de regionale zorgstructuur in Zuidoost Brabant. Zelf legt de regio de grootste hap bij met €5.750.000,-. Bij elkaar is er ruim 7,7 miljoen euro voor zorg. Waar komt dat geld terecht? In eerste instantie bij Coöperatie SlimmerLeven 2020, maar die spekt hiermee niet de eigen kas. In de coöperatie zijn 65 leden vertegenwoordigt; van gemeenten, tot zorgverzekeraars, kennisinstellingen, bedrijfsleven en zorg- en welzijnsinstellingen. Samen willen ze zorg en welzijn in de regio slimmer inrichten om aan de stijgende zorgvraag te voldoen. Dat is zo complex en veelomvattend dat geen enkele partij dat in zijn eentje kan bewerkstelligen. Met het geld worden volgens directeur Slimmer Leven Marcel de Pender, diensten verder uitgebreid zodat meer mensen in de Brainport-regio er profijt van hebben.

Thuiskastje

Grofweg wordt er op drie gebieden geïnvesteerd. De eerste is het letterlijk verbinden van zorg en welzijn. Marcel de Pender: ,,Stel je ligt in het ziekenhuis wegens hartfalen. Je zou eigenlijk naar huis mogen als je daar gemonitord wordt. Technisch gezien kan dat. Juridisch gezien mag die monitoring alleen via een beveiligde omgeving zoals in het ziekenhuis. Daar is iets op gevonden: een extra aansluiting in je meterkast, naast je gewone router, het zogenaamde Zorg& Welzijnspoortje. Dat is gescheiden van je gewone internet en maakt de verbinding met bijvoorbeeld het ziekenhuis. Dus je mag drie dagen eerder naar huis, je krijgt een pakketje mee met een plug in en via het glasvezelnetwerk is er beveiligde monitoring. De techniek is er, het moet alleen nog geïmplementeerd. Over drie jaar zou dat Zuidoost Brabant breed er moeten zijn.” Partner hierin is Breedband Regio Eindhoven (BRE-EFX).

Iedereen een pgo

Ander deelgebied waar geld naartoe gaat is de informatievoorziening en – uitwisseling tussen zorgverleners onderling en met patiënten. Vanaf 2020 moet volgens het ministerie van Volksgezondheid iedereen digitaal zijn gegevens kunnen inzien, via de zogeheten persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo). Apothekers, ziekenhuizen, huisartsen, alle zorgverleners moeten hun dossiers (deels) ter inzage gaan geven. Maar wie stemt al die systemen op elkaar af als sommige zorgverleners nog met elkaar faxen of kaartenbakken als archief gebruiken? Communicatieadviseur bij SlimmerLeven Charel Klerkx: ,,Daarom werkt Stichting RZCC, gevormd door zorgverleners uit deze regio, aan een digitaal zorgcommunicatie platform. Alle zorgverleners kunnen daarop aansluiten met hun systemen en aan de andere kant sluiten de pgo’s aan via bijvoorbeeld een app voor de patiënt.”

Zorg op afstand

Derde en laatste investeringstak is het leveren van zorg op afstand en het verbinden van vraag & aanbod. Zie daar Centrale24 BV. Die huist in het gebouw Twinning op het terrein van de TU/e. Een centralist, triagist, is 24 uur per dag zeven dagen in de week te bereiken en regelt met behulp van slimme technologie zorg. De Pender: ,,Neem een mevrouw die ’s nachts gevallen is. De zorg in haar wijk is tot 22.00 uur, maar Centrale24 is altijd beschikbaar om het personenalarm op te vangen. Afhankelijk van de situatie belt de centralist met de mantelzorger of de dichtstbijzijnde zorgverlener van een van de samenwerkende zorgorganisaties. Zo kan er sneller iemand ter plekke zijn. Zorg kan efficiënter zonder dat je inboet aan kwaliteit of die zelfs kunt verhogen.”

Dit artikel verscheen in het Eindhovens Dagblad.