Regionale proef Zuidoost-Brabant voor ontsluiting medische gegevens

Onlangs is de Proof of Concept (POC) van het Regionaal Zorgcommunicatie Platform (RZP) gestart. De eerste testpatiënten worden momenteel ontsloten vanuit de bronsystemen naar het RZP. Zo moet duidelijk worden of het lukt om medische gegevens bij zorgaanbieders naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) te ontsluiten. Dat schrijft het RZCC (regionaal zorgcommunicatiecentrum), het aanspreekpunt voor zorgcommunicatie in de regio Zuidoost Brabant.

Het doel van de POC is het technische testen van het RZP. In dit kader wordt data vanuit verschillende informatiebronnen ontsloten naar het RZP. In de POC worden officiële testpatiënten gebruikt, die erkend zijn bij het SVB-Z (Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg). Aan deze testpatiënten worden testdossiers gehangen op basis van vooraf samengestelde patient journeys en use cases, die zijn gedefinieerd in de informatiestandaarden van het MedMij-programma. Op deze wijze wordt geprobeerd aan te tonen dat de gebruikte technologie van softwareontwikkelaar InterSystems voldoet aan de gestelde wensen en eisen.

PATIËNT NOG BUITEN BEELD

Met het RZP moet het uiteindelijk mogelijk worden om alle data van patiënten te ontsluiten via Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO). De POC is hiertoe een eerste stap. In de POC worden nog géén PGO’s meegenomen, zodat de patiënt in deze eerste stap nog buiten scope is. Het aantonen van de technische werking van het RZP is het hoofddoel. Wanneer dit nadrukkelijk is aangetoond, kan de stap naar de patiënt gezet worden, zo benadrukt het RZCC.

In de POC zijn inmiddels de eerste testpatiënten ontsloten vanuit een GGZ-instelling en een huisartseninformatiesysteem. Na deze mijlpaal is het de bedoeling om nu nog meer testpatiënten vanuit verschillende bronnen te ontsluiten, om zo in de toekomst de stap naar de patiënt en hun PGO’s te zetten.

GOVERNANCE-STRUCTUUR

Het RZCC stelt dat er naast het starten van de Proof of Concept, ook nagedacht over de governance-structuur van het RZP. Hiervoor wordt in maart een governance-sessie georganiseerd waarin de inrichting van het RZP op organisatorisch, juridisch en technisch gebied wordt besproken. Voor deze sessie zijn alle stakeholders in de regio Zuidoost-Brabant uitgenodigd.

Versie 1.1 van het MedMij-afsprakenstelsel is vorig jaar oktober live gegaan. Dit is het afsprakenkader waaraan PGO- en ICT-leveranciers moeten voldoen om deelnemer van MedMij te worden. In totaal werd er meer dan twee jaar aan gewerkt en verschenen er verschillende versies van het afsprakenstelsel.

REGIONALE PROEVEN

In november 2018 werden ook diverse regionale livegangen aangekondigd via het dat jaar begonnen POC-programma PROVES. Eén ervan vond plaats bij de ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep (Zuid-Holland). In januari 2019 werd in een praktijktest aangetoond dat gegevens ontsluiten van een ziekenhuis naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) werkt zoals het MedMij-programma het beschrijft.