Laat u zien op het Dementia Lab 2019 – Dien uw bijdrage in!

Op 21 en 22 oktober vindt het Dementia Lab 2019 plaats. Een congres waarbij designers, onderzoekers, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden elkaar inspireren met innovatieve projecten (op het gebied van design & technologie) voor mensen met dementie, hun naasten en zorgverleners.

Het thema van het Dementia Lab 2019 is ‘Making design work: Engaging with dementia in context.’ Het congres vindt dit jaar plaats in Eindhoven en wordt georganiseerd door de Technische Universiteit in Eindhoven, in samenwerking met Vilans en Alzheimer Nederland. Het Dementia Lab bestaat sinds 2016 en is een groeiende community van gelijkgestemde mensen die voortbouwen op opbrengsten uit innovatieve projecten voor en met mensen met dementie en hun omgeving. Dit doen we vanuit een inclusieve, participerende en persoonsgerichte benadering. En door te kijken naar de inzet van technologie, creatieve activiteiten en vernieuwingen in de omgeving. Deze factoren dragen immers bij aan goede zorg, welzijn en kwaliteit van leven van mensen met dementie. Belangrijk, want het aantal mensen met dementie neemt snel toe, terwijl genezing nog jaren nodig heeft.

Dien uw bijdrage in

Heeft u interesse in een bijdrage? Dan kunt u deze indienen voor 18 mei 2019 door een mail te sturen naar submissions@dementialabconference.com. Het maakt hierbij niet uit of u onderzoeker, designer, zorgmedewerker of op een andere manier betrokken bent. De volgende bijdragen kunt u indienen:

  • Demo of poster presentatie (presentatie, poster en tekst van 2 tot 4 pagina’s, optioneel een demo)
  • Persoonlijk verhaal (tekst van 2 tot 4 pagina’s) Gebruik hiervoor optioneel de template van Taylor & Francis: Hier te vinden.

Uw bijdrage gaat bijvoorbeeld in op:

  • Hoe een ontwerp invloed heeft op omgeving, zorgverleners of familieleden van de persoon met dementie, of hoe het de persoon met dementie zelf beïnvloedt.
  • Welke visuele, tactiele of geurmaterialen werken voor mensen met dementie in interactie met hun omgeving.
  • Wat er nodig is om design en onderzoek een duurzaam effect te laten hebben op mensen met dementie.

Experts zullen alle bijdragen beoordelen op relevantie voor het congres. U kunt deze beoordeling verwachten enkele weken na 1 juni 2019. Het congres is ook open voor bezoekers die geen bijdragen insturen. Inschrijving opent later dit jaar.

Vragen?

Rens Brankaert  & Wijnand IJsselsteijn, TU/e
Henk Herman Nap & Sandra Suijkerbuijk, Vilans
Dinant Bekkenkamp, Alzheimer Nederland
Niels Hendriks & Andrea Wilkinson, Dementia Lab Belgium