Koppelen van data moet valincidenten bij ouderen verminderen

Vallen is een groot probleem bij ouderen. De helft van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen valt tenminste één keer per jaar. Zo’n val kan grote gevolgen hebben: gebroken ledematen, onderzoeken en opnames in een ziekenhuis. Dat is op de eerste plaats zeer vervelend voor de persoon zelf, maar kost ook veel extra zorg en daarmee tijd van de professionals. De zorgorganisaties tanteLouise en Groenhuysen voeren met Kinetic Analysis een project uit waarbij een innovatieve meetmethode wordt ingezet om het aantal valincidenten te verkleinen. Tevens is de uitdaging in dit project dat een systematiek wordt ontwikkeld die opschaling bij andere organisaties mogelijk maakt. Dit project is onderdeel van het project CrossCare dat mede mogelijk wordt gemaakt door Interreg Vlaanderen-Nederland.

TanteLouise en Groenhuysen ervaren dat valongevallen bij ouderen vaak ernstige lichamelijke en sociale gevolgen hebben. “Door het toenemende aantal kwetsbare ouderen en de groeiende arbeidskrapte staan we als zorginstelling voor een enorme uitdaging. Inzet van technologische toepassingen kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal valincidenten”, stelt Jente Krijnen, projectleider bij tanteLouise. Voor dat laatste selecteerden beide zorginstellingen Kinetic Analysis uit negen bedrijven die een mogelijke oplossing hebben voor het vraagstuk. Kinetic Analysis is gespecialiseerd in projecten met data rond het menselijk bewegen.

Innovatieve meetmethode

Kinetic Analysis heeft een innovatieve meetmethode ontwikkeld, waarbij onder andere camera’s worden ingezet om de balans van ouderen vast te stellen. Door deze informatie te koppelen aan reeds bestaande informatie, zoals valhistorie, medicijngebruik en bloedwaarden, kan het valrisico per cliënt bepaald worden. Daarnaast wordt aan de hand van deze informatie ook op maat advies gegeven over de maatregelen die kunnen worden getroffen. “We willen samen met tanteLouise en Groenhuysen onderzoeken in hoeverre onze oplossing kan bijdragen aan het voorkomen van valincidenten. We maken hiervoor gebruik van bestaande data uit het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD), aangevuld met data uit onze meetapparatuur”, legt Maarten Gijssel van Kinetic Analysis uit. “Op basis van de uitkomsten wordt een concreet behandel- en ondersteuningsadvies op maat voor de betreffende cliënt opgesteld. Dat advies kan bestaan uit een valpreventieprogramma of indien nodig een hulpmiddel zoals een rollator, stok of een preventief middel als een WOLK of BalanceBelt.”

Getest

De methodiek wordt voor het eerst getest op de psychogeriatrische afdelingen van de verpleeghuizen van tanteLouise en Groenhuysen. In het project worden co-creatiesessies en livetests uitgevoerd, zodat samen met professionals en cliënten de methode doorontwikkeld en verbeterd kan worden. Niet alleen wordt gekeken naar het instrument zelf, maar ook naar de manier waarop deze slimme oplossing zo ontwikkeld kan worden dat het ook makkelijk door andere zorgorganisaties ingezet kan worden. “Door een effectiever gebruik van de data rond de cliënten ontstaat zowel effectievere zorg voor de cliënten als ook een kostenbesparing voor de organisatie”, aldus Maarten Gijssel. “Er wordt een tijdsbesparing van minimaal de helft verwacht op basis van eerdere studies en veldonderzoek met Groenhuysen.”

“We hopen door dit project het valrisico van de cliënt breder en sneller in kaart te brengen”, vullen Judith van Wijngaarden en Wendy Hendrickx van Groenhuysen aan. “Het primaire doel is om in de toekomst het aantal valincidenten te verminderen.”

CrossCare

Het onderzoek naar gepersonaliseerde valpreventie bij intramuraal wonende ouderen wordt financieel ondersteund door het internationale project CrossCare dat innovaties in de zorg in Nederland en Vlaanderen stimuleert, ondersteunt en versnelt.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in