CrossCare gaat uitbreiden

Op 5 februari heeft Interreg Vlaanderen Nederland de aanvraag voor uitbreiding van het CrossCare-project goedgekeurd. De uitbreiding betreft een nieuw werkpakket waarin geïntegreerde oplossingen voor zeven concrete zorguitdagingen worden geformuleerd in zeven regio’s binnen de Grensregio Vlaanderen- Nederland. Daarmee sluit het aan bij, maar is het niet hetzelfde als het eerste gedeelte van het CrossCare-project.

 

Duurzame en blijvende oplossing

Uitgangspunt van het nieuwe werkpakket is te werken aan een duurzame en blijvende oplossing voor de problemen van de eindgebruikers. Noch zorgorganisaties, noch bedrijven alleen zijn doorgaans in staat om zo’n totaaloplossing te ontwikkelen. Door samen te werken met het bedrijfsleven kunnen innovatieve producten en diensten integraal aangeboden worden.

Hierbij ontstaat de noodzaak om een partnerschap te sluiten tussen zorginstelling(en) en bedrijven, die een geïntegreerd businessmodel uitwerken, dat zowel sociale als economische impact nastreeft. In de uitbreiding van CrossCare wordt de methodiek geïmplementeerd die ontwikkeld en getest werd in het Interreg Noordzee project Shine en in onder andere het project ‘Nutrition Platform for Chronic Care’ in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse overheid. Deze methodiek streeft via een gemeenschappelijk businessmodel naar ‘gedeelde waarde’ tussen zorginstellingen en bedrijven.

 

POM West-Vlaanderen

Hiertoe zal ook POM West-Vlaanderen worden toegevoegd als partner bij CrossCare. POM West-Vlaanderen zal de andere partners met de in het Shine-project ontwikkelde e-tool coachen om deze methodiek te implementeren voor de zorguitdaging die geformuleerd werd in de eigen regio. De e-tool biedt een gestructureerde en stapsgewijze aanpak en biedt inzicht in het opzetten van een ecosysteem dat het best de innovaties ondersteunt. De tool houdt daarbij ook rekening met het opschalen in een latere fase naar andere regio’s binnen en buiten de grensregio.

 

Succesvol CrossCare

Projectleider Kelly Verheyen licht toe: “Op deze manier komen we tegemoet aan de tekortkomingen die we opmerkten in het lopende CrossCare-project. Het lopende CrossCare-project loopt vlot, met enkele opvallend positieve resultaten van ondernemers. Zoals bijvoorbeeld Zivver, Bedal, Minze en EmmaCOPD. De ondernemers zijn tevreden over de ondersteuning van de proeftuinen, die o.a. eindgebruikers betrekken, instaan voor co-creatie en het organiseren van live testen, het identificeren van lead users in de thuis- en grensoverschrijdende markt en inzichten helpen vergaren over regelgeving in beide markten. Deze ondersteuning zal dan ook volledig geïntegreerd worden bij de ondersteuning van ondernemers en zorgorganisaties in dit nieuwe werkpakket.”

In 2016 is CrossCare van start is gegaan met als doel innovaties in de zorg te stimuleren, ondersteunen en versnellen. Inmiddels zijn er 24 ondernemers die binnen CrossCare gebruik kunnen maken van de faciliteiten in de zes zorgproeftuinen en het bijbehorende fonds. Het afgelopen jaar zijn de eerste trajecten succesvol afgerond.