Coöperatie Slimmer Leven ondertekent Sustainable Development Goals Charter Brainport Eindhoven

In Brainport Eindhoven werken bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid samen aan een sterke economie en een regio die zorgdraagt voor het welzijn van onze inwoners. Het gezamenlijke doel is om de regio nóg sterker over te dragen aan de volgende generatie. Daarom roept Brainport Development de regio op om het charter voor duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) te ondertekenen: het SDG Charter. Hiermee wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze toekomst genomen. De ondertekenaars kunnen elkaar zo helpen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen. Coöperatie Slimmer Leven zal namens haar netwerk deze charter ook ondertekenen.

Sustainable Development Goals

We hebben zelf een behoorlijke invloed op onze toekomst. Door onszelf duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDGs) te stellen, kunnen we concreet bijdragen aan de wereld die we willen. Om organisaties en bedrijven daarbij te helpen, heeft de VN het SDG Charter Network opgericht.

Er zijn 17 SDGs die onze ‘to do’-lijst vormen. Met deze SDGs spreken we dezelfde taal, waardoor we beter kunnen samenwerken om deze doelen voor een betere wereld te behalen. Zie hieronder voor het overzicht van de 17 doelstellingen. Door uw keuzes en acties kunt u ook bijdragen aan het behalen van deze SDGs.

Officiële ondertekening in aanwezigheid van minister Kaag

Op woensdag 17 april wordt het SDG Charter officieel ondertekend door Brainport Eindhoven en alle partners. Dat gebeurt op High Tech Campus Eindhoven in aanwezigheid van minister Kaag. Brainport Eindhoven is de eerste in Nederland die het Charter als triple helix regio ondertekent.