Workshop PGO en discussiebijeenkomst leveren boeiende gesprekken op

Innovatie binnen de zorg is vaak onderwerp van gesprek. Immers is bekend dat de druk op de zorg al jaren toeneemt en het tekort aan zorgpersoneel onverminderd aan de orde van de dag blijft. Transitie is nodig om onder andere deze problemen aan te pakken. Digitalisering van processen is een onderdeel binnen deze transitie. Digitale zorgtoepassingen kunnen patiënten helpen met het nemen van de eigen regie en het versterken van zelfmanagement van hun gezondheid en zorg. Een voorbeeld van een digitale zorgtoepassing is digitale gegevensuitwisseling.

In een samenwerkingsverband met diverse (zorg-)organisaties in de regio West-Brabant wordt gewerkt aan de ambitie dat in 2030 80% van de inwoners van Noord-Brabant kunnen beschikken over hun gezondheidsgegevens van verschillende aanbieders en dit kunnen delen met wie zij zelf willen. Om op te halen hoe gegevensuitwisseling verloopt zijn in januari met Bravis Panelleden twee bijeenkomsten georganiseerd door Zorgbelang Brabant|Zeeland i.s.m. het Care Innovation Center en het Bravis Ziekenhuis. In de eerste bijeenkomst stond de workshop Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) centraal waarbij deelnemers aan de slag gingen met het installeren van een PGO. Met een PGO staan steeds meer medische gegevens van een patiënt op één plek, kunnen meetwaarden worden toegevoegd en kan uitwisseling plaatsvinden. Een week later werd met een grote groep aanwezige panelleden discussie gevoerd over digitale gegevensuitwisseling waarbij “Digitale gegevensuitwisseling; Hoe, met wie, wanneer en wat levert het de patiënt op?” centraal stond.

 

Workshop PGO
Zorgbelang heeft in samenwerking met PGO.nl een interactieve workshop over PGO ontwikkeld. Hierbij worden deelnemers meegenomen in een stukje achtergrond informatie én gaan ze ook echt aan de slag met het installeren van een PGO. Bij onze bijeenkomst, waar 10 deelnemers gewapend met een laptop en DigiD bij aanwezig waren, is het installeren van een PGO bij iedereen geslaagd. Bij de een verliep dit wat makkelijker dan bij de ander. Omdat PGO nog volop in ontwikkeling is, was dit niet gek. Uit de gesprekken die tijdens de workshop plaatsvonden viel op dat deelnemers nieuwsgierig zijn om aan de slag te gaan en te ontdekken welke informatie zichtbaar is in een PGO. Een kritische noot van de gebruiker mag niet ontbreken, juist die informatie is zeer waardevol voor de ontwikkeling. Zo was er een deelnemer die aangaf dat het fijn is om een kopie van het medisch dossier op te halen en in te zien, maar vroeg zich vervolgens wel af wat de meerwaarde op dit moment was omdat het ophalen van die gegevens enkel bij huisarts en ziekenhuis mogelijk is.

 

Discussiebijeenkomst
Een week later stond de discussiebijeenkomst op het programma. Hiervoor waren meer dan 30 mensen aanwezig om in gesprek te gaan over digitale gegevensuitwisseling. De groep werd verdeeld over drie thema’s; Diabetes – Cardiozorg – Knie-Heup operatie. In deze groepen werd aan de hand van een zogenoemde patiëntreis doorlopen waar gegevensuitwisseling in het zorgproces kan plaatsvinden. Welke uitwisseling van gegevens vinden plaats, wie doet dit, wat staat er dan en op welk moment gebeurt dit? Daarnaast is er gevraagd welke digitale toepassingen/tools deelnemers nu al gebruiken. Om het zorgproces te verbeteren is gekeken welke stappen anders ingericht kunnen worden door middel van digitalisering. Kan digitalisering er voor zorgen dat het proces eenvoudiger wordt, minder stappen bevat en dus efficiënter wordt? De deelnemers gaven een duidelijk beeld van hoe zij als patiënt het zorgproces zouden willen doorlopen. Op de patiëntreis zijn met behulp van post-its inzichtelijk gemaakt waar in het proces de gegevensuitwisseling plaatsvindt en hoe dit eventueel in een digitale vorm zou kunnen plaatsvinden. Vaak genoemd is dat de zorgprofessionals onderling moeten zorgen voor juiste gegevensuitwisseling voor een goede doorloop van de patiëntreis. Een deelnemer gaf aan dat de eigen regie gepakt kan worden voorafgaand aan een ziekenhuisbezoek. Dit kan op preventief vlak liggen door bijvoorbeeld data van sportapps in het dossier up te loaden (hoe fit is iemand?). Een andere mogelijkheid is zelf meet gegevens zoals bloeddruk of glucosewaarden door te geven voorafgaand aan een consult in het dossier ter inzage aan de specialist.

 

Vervolg
Tijdens beide avonden is waardevolle informatie opgehaald vanuit het perspectief van de patiënt. Deze informatie wordt verwerkt en zal gedeeld worden met (landelijk) betrokken partijen. Het delen van deze inzichten van patiënten draagt bij aan de ontwikkeling van gegevensuitwisseling. De ontwikkeling volgen elkaar razendsnel op. Met deze bijeenkomsten zorgen we er voor dat de stem van de patiënt hierin meegenomen wordt.

 

   

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in