GROZzerdam

Vitaal in Brainport

Bouwstenen

Nieuwe manieren van samenwerken

Voor een succesvolle beweging waaraan alle stakeholders meedoen zijn binnen de GROZzeerdam nieuwe manieren van samenwerking nodig. Bijv. samenwerking tussen het medische en het sociale domein, samenwerking van professionals met burgers (vrijwilligers) en samenwerking tussen zorg-/welzijnsinstellingen en bedrijfsleven. Bij die samenwerking staat niet langer het institutiebelang voorop maar het belang van de burgers. Wijeindhoven, DOH en SGE zijn verantwoordelijk voor dit thema.

Lerend vermogen

Vitaal in Brainport is geen project, maar een beweging, die als het goed is nooit meer stopt. Een beweging waar we samen aan beginnen, met een gemeenschappelijke visie en missie, maar zonder precies te weten waar we uitkomen. Des te belangrijker dat we onderweg onderzoeken,

reflecteren op onze ervaringen, er van leren, en waar nodig onze plannen bijstellen. Blijven leren is een van de rode draden door de beweging. Fontys is verantwoordelijk voor ons lerend vermogen, daarbij gesteund door TU/e en Summa college.

Monitoren

Natuurlijk is het van groot belang dat we in onze beweging zicht houden op wat we doen, of we voortgang boeken, onze doelstellingen halen, en uiteindelijk of onze burgers ook echt gezonder worden. Daartoe moeten we monitoren. Simpel is dat niet, want het is een complexe beweging. De GGD is verantwoordelijk voor het monitoren, daarbij profiterend van eerdere ervaringen bij wijkexperimenten zoals in de Achtse Barrier. En daarin bijgestaan door enkele landelijke organisaties zoals RIVM.

ICT- en data infrastructuur

Om goed regionaal te kunnen samenwerken is digitale gegevensuitwisseling noodzakelijk. Om goed te kunnen monitoren is een passende data infrastructuur nodig. Het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC) dat in onze regio verantwoordelijk is voor de digitale gegevensuitwisseling in de zorg neemt binnen Vitaal in Brainport deze bouwsteen voor haar rekening. Daarbij krijgt zij steun van twee landelijke partijen met veel expertise op dit gebied, Beter met Elkaar en HealthRI. Een van de eerste opdrachten is het ontwikkelen van een strategie voor digitale platforms in onze regio.

Experimenteel financieren

In Vitaal in Brainport gaan we anders denken en doen met betrekking tot gezondheid, welzijn en zorg. Dat vraagt ook om aanpassingen in de financiering. De traditionele financiering is meer gericht op bijv productie in de zorg dan op het wegnemen van de oorzaken van gezondheidsproblemen. In onze experimentele setting hebben we dus nieuwe financiele prikkels nodig om de gewenste koerswijziging te ondersteunen. De gemeente Eindhoven neemt de verantwoordelijkheid voor deze bouwsteen en heeft de zorgverzekeraars uitgenodigd hierin mee te doen. Het ministerie van VWS en de Nederlandse vereniging van Gemeenten en de Nederlandse Zorgautoriteit bieden hun steun aan.

Communities of practice

Health Holland organiseert zgn, communities of practice van de bouwsteenhouders van de verschillende GROZzerdammen en andere proeftuinen in Nederland. Per bouwsteen wordt zo’n community of practice gevormd. De communities komen 4x per jaar bijeen om te leren van elkaar en ze krijgen daarbij steun van landelijk organisaties met expertise op het betreffende thema. Door samen te leren van ervaringen en van de landelijke kenniscentra brengen de bouwsteenhouders hun thema verder en profiteren alle GROZzerdammen daarvan.

 

Nieuwsbrief

Schrijf jezelf in en blijf op de hoogte over GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’!

Schrijf je in