Wijkbijeenkomst in Tongelre – 15 november

In ons fieldlab staat van elkaar leren centraal. Zeker voor de wijkaanpak is dit erg waardevol. Daarom organiseert de bouwsteen ‘Samenwerken’ elk kwartaal een bijeenkomst met de kartrekkers (eerste lijn en sociaal domein) en andere sleutelfiguren uit de aangehaakte wijken. Deze bijeenkomsten hebben telkens een ander thema, maar hebben iedere keer als doel dat wijken van elkaar leren en elkaar kunnen helpen in hun aanpak.

Deze keer is de wijkbijeenkomst gehouden in Tongelre, waar we te gast waren bij Punt-C. Op dynamische wijze is de bijeenkomst afgetrapt met een Lagerhuis Debat met prangede stellingen waardoor een levendige discussie ontstond en er veel nieuwe inzichten zijn opgedaan. Daarna pitchten de studenten van Fontys over hun project die zij doen in Tongelre vanuit Vitaal in Brainport. Vervolgens was het tijd voor een wandeling door de wijk en een afsluitende borrel.

Een mooie bijeenkomst waarbij er ruimte was om eens “de andere kant van de mediale” te bekijken. We kijken uit naar de volgende bijeenkomst!