Tussenbalans

Gestart na de zomer van 2021 zijn we als GROZzerdam nu halverwege het werkplan voor jaar 1. Wat is er al een boel gebeurd, ondanks Corona!

In alle wijken zijn kartrekkers benoemd en is de driehoek (inwoners, sociaal wijkteam en 1elijns zorg) aan de slag. Daarbij zijn 50 professionals betrokken en 60 inwoners. In Son & Breugel zijn de behoeften van de inwoners opgehaald in een startbijeenkomst. In de andere wijken staan die op stapel. In 3 van de 4 wijken is het digitaal buurtplein in de lucht. De eerste subsidies voor wijkprojecten zijn toegekend.

De doorbraken lopen op schema met 2000 inwoners op het platform van it’s my life, 3500 mensen op de webinars van PSV-Brainport en 3000 exemplaren van de Morgen-Gezond-weer-op-Kaart bij de ouderen. Het regionaal platform mentale gezondheid heeft zijn platformkeuze gemaakt en gaat fase 2 in. Ook de bouwsteenhouders zijn aan de slag met een PGO project, een tweede SROI, een professionele werkplaats en sessies over samenwerking in en tussen de wijken.

De partnerraad heeft een heisessie gehouden om terug- en vooruit te kijken. Veel lof voor de samenwerking, de energie, de goede sfeer en de krachtige kick-off. En voor de heldere structuur met wijkaanpak, doorbraken en bouwstenen. Ook veel waardering voor de bedrijvenaanpak die we onlangs zijn gestart. De belangrijkste verbeterpunten: nog meer zichtbaarheid van de inwoners, nog meer communicatie, meer bekendheid geven aan GROZ binnen de eigen organisaties, verbinding met het regioakkoord en een actievere rol van de zorgverzekeraars.

Na een lange aanloop en ondanks alle beperkingen van Corona is Vitaal in Brainport nu echt van de wal! Met het voorjaar in aantocht en de maatregelen achter ons kan het alleen maar crescendo gaan! We blijven jullie informeren.