Subsidie ontwikkelingen

Er zijn de afgelopen maanden veel ontwikkelingen geweest. Zo is in juni een subsidieaanvraag gedaan bij ZonMW voor een doorontwikkeling van de Morgen Gezond Weer Op-kaart, het Regioplatform en voor uitbreiding van de beweging naar wijken in Gestel in Geldrop. Begin december krijgen we te horen of de subsidie (€200.000, dec 22 – juli 24) ook daadwerkelijk wordt toegekend.

Daarnaast is er in september bij gemeente Eindhoven subsidie aangevraagd (€150.000, nov 22 – nov 24) voor de uitrol van het programma 2diabeat in 3 nog nader te bepalen Eindhovense (GROZ)-wijken. 2diabeat maakt gebruik van een integrale wijkaanpak die bewoners en sleutelfiguren uit zorg en welzijn bij elkaar brengt om diabetes type 2 om te keren en terug te dringen. Naar verwachting horen we daar eind oktober meer over.

Ook relevant om te noemen is de aanvraag die is gedaan bij VEZN (Versterking Eerstelijn Zuid Nederland), een subsidieprogramma van verzekeraars VGZ en CZ. Zij bieden subsidie aan voor projectcoördinatie van innovatieve projecten gericht op het versterken van de eerstelijnszorg, waar mogelijk in netwerksamenwerking. Ook daar is een subsidie aanvraag gedaan voor het partnerschap (€150.000, nov 22 – nov 25) om onze groeiende beweging te blijven bekostigen.

Tenslotte, maar wellicht het allerbelangrijkst, is er in september een subsidie aanvraag (€160.000, nov 22 – juli 23) uitgegaan naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Health~Holland voor voortzetting van de bestaande activiteiten van GROZ voor het komende jaar. Hiermee kunnen alle bestaande activiteiten van het partnerschap doorgang vinden tot in ieder geval juli 2023. Hierover hopen wij in oktober meer te horen. Wij houden jullie in ieder geval op de hoogte!