Regioplatform, hoe staat het er mee?

Met ‘onze’ doorbraak staan we op een mooi, maar ook spannend moment. We hebben de verkennende fase inmiddels afgerond en zijn per 1 april gestart met het bouwen en inrichten van het regionaal platform, een mooie mijlpaal! Maar ook spannend, want we zijn ambitieus:

  • We willen van het platform dé digitale startplek maken voor inwoners die zelf en met elkaar willen werken aan hun mentale en fysieke gezondheid;
  • én we willen op korte termijn resultaat: uiterlijk 1 november.

Om dat voor elkaar te kunnen krijgen hebben we een aantal duidelijke keuzes gemaakt in wat we eerst gaan oppakken en hoe we dat gaan doen.

 

Bestaand platform als basis

Om een vliegende start te kunnen maken gaan we de website bouwen op basis van de bestaande website Mentale Kracht 040. Deze website is een initiatief van GGzE en biedt laagdrempelige hulp voor mentale gezondheid. We gaan deze website ombouwen tot een ‘neutrale’ website met een nieuwe naam en vormgeving.

 

Bestaand aanbod toegankelijk(er) maken

Naast het aanbod dat nu al beschikbaar is via mentalekracht040.nl gaan we gebruikmaken van en verwijzen naar digitaal aanbod dat nu al beschikbaar is op andere plekken. Denk bijvoorbeeld aan het Langer Thuis Kompas voor ouderen of online zelfhulpmodules voor mentale gezondheid. Het doel is om dit aanbod beter vindbaar te maken zodat mensen er direct zelf mee aan de slag kunnen.

 

Radicale klantgerichtheid

De inwoner in de regio is het vertrekpunt bij de inrichting van het platform. We zullen dus bij alle beslissingen over het uiterlijk en de inhoud van de website starten met de vraag: wat sluit het beste aan bij de behoefte van de inwoners? Om daar het antwoord op te krijgen gaan we hen nadrukkelijk betrekken bij het project. Dat doen we op verschillende manieren:

  1. We gaan het inwoners gewoon vragen en ze mee laten kijken bij de opzet van de website.
  2. Zorgbelang, een van de partners in de doorbraak, gaat ons scherp houden op ‘klantgerichtheid’.
  3. We maken gebruik van bestaande kennis. Denk aan bestaande klantonderzoeken of analyse van beschikbare data.

 

De kracht van het netwerk

Alle partners in de doorbraak leveren een bijdrage in uren en geld aan de realisatie van het platform. Daarnaast zoeken we de verbinding met onderdelen van en partners in GROZzerdam Vitaal in Brainport. Maar we kijken ook buiten GROZzerdam naar interessante partijen, initiatieven en communities om mee samen te werken.

 

Governance

Om te zorgen dat het platform na oplevering op 1 november verder doorontwikkeld en uitgebouwd kan worden, gaan we de komende maanden een oplossing bedenken voor de ‘governance’ (de wijze van besturen) van het platform. Als onderdeel hiervan wordt o.a. gekeken naar financiering, eigenaarschap en de inrichting van een gedeelde beheersorganisatie.