‘Ruimte voor gezondheid’ – Brainport Smart District

‘Ruimte voor gezondheid’; krachtenbundeling voor kennis over een omgevingsgerichte aanpak binnen Brainport Smart District, de gezonde wijk van de toekomst.

Hoe kan een wijk zijn bewoners – met diverse achtergronden en capaciteiten – fysiek en mentaal stimuleren om hun gezondheid te onderhouden en/of te verbeteren? Op zoek naar een omgevingsgerichte aanpak voor gezonde wijken is een consortium van negen partners, onder penvoerderschap van Prof.dr.ir. M.Mohammadi van de Technische Universiteit Eindhoven, aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een kennisagenda voor ‘Ruimte voor gezondheid’. Deze kennisagenda wordt toegepast in een nieuwe woonwijk in Helmond; Brainport Smart District. ZonMw heeft het plan en de samenwerking tussen de kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties kansrijk bevonden en een subsidie verleend aan dit project dat per 1 september 2018 van start is gegaan.

Partners van ‘Ruimte voor gezondheid’ - Brainport Smart District

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in