Lerend Netwerk Dementie Brabant

In het Lerend Netwerk Dementie Brabant wordt met de diverse deelnemers, vanuit een gezamenlijke betrokkenheid bij dementie, doelbewust kennis en ervaringen uitgewisseld om zo nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen te ontwikkelen en bij te dragen aan dementievriendelijke gemeenschappen. Het netwerk wordt gefaciliteerd door Coöperatie Slimmer Leven en de bijeenkomsten worden vier keer per jaar gehost door een deelnemende organisatie. Tijdens deze bijeenkomsten wordt vraaggestuurd gewerkt vanuit de projecten en initiatieven van de deelnemers. De ervaren knelpunten en opportuniteiten in deze projecten vormen de thema’s van de leerbijeenkomsten. Binnen de eigen dagelijkse praktijk observeren, inventariseren en implementeren de deelnemers (nieuwe) activiteiten en bundelen ervaringen. De ervaringen worden gedeeld, verspreid en geborgd binnen en buiten het lerend netwerk.

Op die manier wordt samengewerkt aan oplossingen die zorgen dat bestaande innovaties op het gebied van leven met dementie sneller bij mensen thuis komen door succesvolle implementatie en opschaling. Dit wordt vorm gegeven door de inbreng van cases per bijeenkomst die geadopteerd worden door het netwerk. Op deze wijze kunnen ‘case-eigenaren’ gebruik maken van bestaande expertise van leden uit het lerend netwerk om het initiatief zo een stap verder te brengen. De leden kunnen op hun beurt de besproken kennis en projecten terugkoppelen aan hun eigen omgeving en kijken welke initiatieven kansrijk zijn voor bredere implementatie.

Wilt u deelnemen aan Lerend Netwerk Dementie? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar b.malagoni@slimmerleven.org.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in