Innovatiemakelaarsregeling (IMR)

Aanmelden Innovatiemakelaarsregeling.

 

Beste ondernemer,

Wat goed dat je bezig bent met innovatie in de zorg!

In samenwerking met Health~Holland verzorgt Slimmer Leven de Innovatiemakelaarsregeling (IMR) om zorginnovatie te stimuleren in de Brainport regio.

Heb je een goed idee of product dat met de hulp van een expert een stap verder gebracht kan worden? De IMR biedt financiële compensatie voor het inhuren van een dergelijke expert, de zogenaamde innovatiemakelaar. Je kan zelf een innovatiemakelaar aandragen of wij gaan met jou op zoek om je te verbinden met de juiste persoon en/of organisatie. Deze innovatiemakelaar kan jou ondersteunen met de onderstaande activiteiten voor een maximumbedrag van €10.000 (incl. BTW). 50% van deze kosten worden achteraf vergoed (tot maximaal €5.000 per MKB). De innovatiemakelaar kan ingezet worden om  te helpen met:

  • De ontwikkeling van een product, proces of dienst;
  • De waardepropositie en mogelijke verdienmodellen;
  • Het maken van een business case;
  • Het vinden van financiering voor ontwikkeling;
  • Het verkrijgen van certificering bij de ontwikkeling van medische technologie;
  • Verbinding in het netwerk. Koppeling aan de juiste (samenwerkings)partners (bijv. zorgorganisaties, kennisinstellingen, andere bedrijven of overheid).

 

Onderstaand zijn de processtappen van de IMR beschreven.

Stap 1 Aanmelding

De aanleiding voor het inhuren van de innovatiemakelaar(s) door een MKB-onderneming dient vooraf helder te worden geformuleerd, middels een uitgewerkt plan van aanpak;

Het moet duidelijk zijn dat het niet-gesubsidieerde deel van de kosten van de innovatiemakelaar(s) wordt gefinancierd uit private middelen (o.a. ter voorkoming van cumulatie publieke middelen);

Er dient vooraf duidelijkheid te zijn over hoe de resultaten en het behalen van de doelstellingen zullen worden gemonitord en getest.

Een sjabloon voor het plan van aanpak is hier te downloaden. Na het invullen s.v.p. mailen naar info@slimmerleven.org.

Stap 2 Kick-off overleg

Na een positieve beoordeling van het plan van aanpak, wordt je uitgenodigd voor een kick-off meeting. Tijdens dit overleg presenteren wij de voorwaarden van de regeling en jij jouw innovatie en het plan van aanpak. Voldoen het project en het plan van aanpak aan de voorwaarden? Dan wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Zo niet, dan spreken we samen af welke stappen genomen moeten worden en op welke termijn.

Stap 3 Afronding

Nadat de dienst is geleverd, wordt er een rapportage opgemaakt. Het rapportage en de begeleidende documenten worden met Slimmer Leven gedeeld. Na goedkeuring gaat Slimmer Leven over tot uitbetaling.

Context regeling

De inzet van de Innovatiemakelaar dient aan te sluiten bij de doelstellingen en innovatiethema’s (zie Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021) van Health~Holland. Bezoek vooral de website van Slimmer Leven en Health~Holland om te ontdekken of we je op andere gebieden ook kunnen helpen!

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in