Dementia Dynamics in Design

Begin 2018 is het driejarig project Dementia Dynamics in Design gestart. Het project valt onder het Create Health-programma van ZonMW, wat zich richt op het bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen rondom gezond en actief ouder worden. In het project Dementia Dynamics in Design worden nieuwe technologische oplossingen ontworpen en getest die ouderen met beginnende dementie helpen bij het onderhouden van sociale contacten. Dit gebeurt samen met hen en hun naasten. Het project heeft als doel begrijpen wat thuiswonende ouderen met beginnende dementie meemaken op sociaal gebied en hen betrekken bij het ontwerpen van nieuwe technologische oplossingen gericht op hun sociale uitdagingen. Het project is een samenwerking tussen wetenschappelijk centrum Tranzo (Tilburg University), Technische Universiteit Eindhoven, zorginstelling GGzE en Coöperatie Slimmer Leven 2020. Uiteindelijk hopen de partners zowel een bijdrage te leveren aan de sociale gezondheid van thuiswonende ouderen met beginnende dementie als een wetenschappelijke bijdrage. Slimmer Leven draagt zorg voor het werven van deelnemers voor het project en voor het verspreiden van de resultaten en belangrijk nieuws betreffende het project.

Partners van Dementia Dynamics in Design

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in