Wave 4 CrossCare is geopend!

Wave 4 van CrossCare is nu geopend en de definitieve data zijn bekend. Het indienen van de aanmeldingsfiche met motivatievideo, dient voor maandag 24 september 2018, 12.00 uur te gebeuren. Projecten die niet door de eerste waves zijn gekomen, kunnen eventueel opnieuw een projectvoorstel indienen.

Voor Wave 4 gelden echter wel wat andere criteria dan voor de voorgaande Waves. Zo worden voor Wave 4 alleen nog maar projectbudgetten tot €100.000,- goedgekeurd. Dit is inclusief de maximale subsidie van 50%, dus €50.000,-. Daarnaast worden alleen nog projecten van MKB-/KMO-bedrijven goedgekeurd. Ook kunnen in deze Wave enkel bedrijven die in de grensregio gevestigd zijn deelnemen. Zie website Interreg Vlaanderen-Nederland voor omschrijving van deze regio.

Bekijk alle belangrijke data, aanpassingen en de selectiecriteria op de website van CrossCare.