Van Regioakkoord Gezondheidsbevordering en Preventie naar uitvoering

Samen zetten we onze schouders onder de missie: drie extra gezonde levensjaren voor alle inwoners uit de regio en het verkleinen van de gezondheidsverschillen met 20% in 2030. Hiervoor hebben ruim 70 organisaties het Regioakkoord ondertekend, dat op initiatief van Coöperatie Slimmer Leven, GROZZerdam Vitaal in Brainport, Gemeente Eindhoven en GGD Brabant-Zuidoost is opgesteld.

Tijdens de kick-off van Vitaal in Brainport hebben we dat gevierd en zijn we een gezamenlijke regionale beweging rondom gezondheidsbevordering en preventie gestart.

Welke stappen zijn gezet?

Er zijn sinds de ondertekening van het Regioakkoord vele stappen gezet:

  • Meer organisaties hebben het Regioakkoord ondertekend (Zorgboog Extra, Ledenservice ZuidZorg, Wasven, Novadic Kentron en PROspero GGZ);
  • GROZzerdam Vitaal in Brainport heeft verder vormgegeven aan de wijkaanpak, de doorbraken en de bouwstenen;
  • Er is een community gestart van bedrijven die werk maken van gezondheid en vitaliteit van hun werknemers;
  • Het concept ‘DE STAP naar gezonder’ is ontwikkeld.
DE STAP naar gezonder

Meer gezondheid voor inwoners en minder gezondheidsverschillen; hoe bereiken we dat? Door (kwetsbare) inwoners in hun eigen leefomgeving centraal te stellen. In steeds meer wijken, bij steeds meer bedrijven en op steeds meer scholen wordt een gezonde keuze vanzelfsprekend gemaakt. De fysieke- en sociale omgeving worden zo ingericht dat gezond gedrag wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Alle inwoners worden bij hun gezonde gedrag ondersteund door technologische- en sociale doorbraken beschikbaar te stellen, zoals bijvoorbeeld een regionaal gezondheidsplatform.

Met DE STAP naar gezonder maken we goede initiatieven zichtbaar en verbinden we initiatieven met elkaar, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Iedereen kan een eigen stap zetten. Ook zetten we samen stappen, zoals het organiseren van inspirerende bijeenkomsten, het ontwikkelen van een webpagina en het uitwerken van goede voorbeelden. De individuele stappen en gezamenlijke stappen samen vormen DE STAP naar gezonder.

Relatie van GROZ, Vitaal in Brainport, het Regioakkoord en DE STAP naar gezonder

GROZ, Vitaal in Brainport, het Regioakkoord en DE STAP naar gezonder hebben dezelfde missie, visie en doelen. Veel mensen vragen zichzelf dan ook af hoe deze verschillende initiatieven zich ten opzichte van elkaar verhouden. Omdat we ervan overtuigd zijn dat integrale gezondheid gezamenlijk aangepakt moet worden gaan deze initiatieven nu samen. Zo ontstaat nog meer synergie en daarmee ook meer impact voor de inwoners.

Alle organisaties die het Regioakkoord hebben ondertekend + de partners van GROZzerdam Vitaal in Brainport vormen vanaf nu samen de coalitie Vitaal in Brainport. Deze coalitie werkt gezamenlijk aan de beweging DE STAP naar gezonder, gebaseerd op de GROZ-filosofie. De coalitie wordt gecoördineerd door Coöperatie Slimmer Leven.

Vervolgstappen

Alle uitvoering en communicatie rondom het Regioakkoord gaat vanaf nu verder via DE STAP naar gezonder. Je kunt als organisatie, netwerk, coalitie en/of akkoord DE STAP naar gezonder gebruiken om jouw initiatief of aanbod onder de aandacht te brengen. Naast de ontwikkeling van een regionaal gezondheidsplatform voor inwoners en het verder ophalen van goede voorbeelden wordt er de komende maanden een scholingsplan voor professionals ontwikkeld, een monitoringsinstrument opgezet en worden inspiratiesessies georganiseerd.

Op woensdag 7 december 2022 van 16.00 tot 17.30 uur vindt de eerste regionale sessie plaats waarin we elkaar ontmoeten, inspireren en samen invulling geven aan DE STAP naar gezonder. Tijdens deze sessie kun jij een bijdrage leveren aan DE STAP naar gezonder. De uitnodiging hiervoor ontvang je aankomende maandag.

Wil je een actieve bijdragen leveren aan de gezamenlijke stappen? Neem dan contact op met ondergetekende.

Heb je nu al een stap die je wil delen? Laat het ons dan weten via DE STAP naar gezonder of tag ons op LinkedIn!

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in