Tien innovaties voor de gezondheidszorg

De behoefte aan innovaties in de gezondheidszorg is groot. De Health Innovation School is opgericht om daaraan te voldoen. 26 januari werden in Brabant tien innovaties gepresenteerd.

Van de 182 uur per jaar die een gemiddeld mens in Nederland wacht, worden heel wat uurtjes besteed in de wachtkamer van huisarts, specialist en ziekenhuis. Een groep van vier gezondheidsprofessionals vindt dat dat anders moet. Ze hebben een concept bedacht om de frustratie over de lange wachttijden om te buigen en de tijd met gelijkgestemden waardevol te besteden aan gezondheid en verandering van leefstijl. Het project heeft de (onmogelijke) naam meegekregen van ‘Van Wachttijd naar Activitijd’.

Dit project is een van de tien resultaten van de Brabantse editie van de Health Innovation School (HIS). Vijftig deelnemers zijn een jaar geleden gestart aan het opleidingsprogramma waarin ze onder andere in projectgroepen aan de slag gingen met concrete vraagstukken met als doel de gezondheidszorg in Brabant te vernieuwen en te verbeteren.

De deelnemers komen allen uit diverse organisaties die een verbinding hebben met de gezondheidszorg, ieder met een andere, niet puur medische insteek, zoals kaderpersoneel uit de farmaceutische industrie, verzekeraars en managers in ziekenhuizen, scholen en bij de overheid.

 

Slimmer leven

“Er is bewust voor deze mix gekozen, omdat ieder zijn of haar eigen kijk en expertise kan inbrengen voor een nieuwe innovatieve benadering om tot oplossingen te komen,” zegt Lisanne van Doremalen van de Coöperatie Slimmer Leven, een van de organisatoren van het project. Bij Slimmer Leven zijn regionale zorgorganisaties uit Zuid Oost Brabant, de Eindhoven University of Technology, hogescholen, de provincie, gemeenten en zorgverzekeraars aangesloten.

De coöperatie wil met (technologische) innovaties inspelen op de actuele uitdagingen en veranderingen in onze maatschappij. Samen met ‘Alles is Gezondheid’, een nationaal programma dat werkt aan preventie en het ‘Care Innovation Center West-Brabant’ dat gericht is op bevordering van innovaties in West-Brabant, is de Health Innovation School Brabant tot stand gekomen.

De Health Innovation School (HIS) is een nationaal initiatief dat is opgericht door het innovatiecentrum Reshape van het Radboud UMC en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De HIS heeft na een nationale start nu vooral een regionale aanpak, omdat is gebleken dat verandering in de gezondheidszorg vooral succesvol is in samenwerking met ‘stakeholders’ uit een regio.

 

Rol voor ervaringsdeskundigen

“De deelnemers hebben een inbreng vanuit het perspectief van de gezondheidszorg. Met de HIS worden ze ondersteund om die kennis en kunde om te zetten naar een innovatieve aanpak. In een korte, maar intensieve periode ontwikkelen ze vernieuwende initiatieven en leren ze vaardigheden om tot innovatie te komen” vertelt Chantal van Spaendonck, directeur van het Care Innovation Center.

Het programma van de HIS bestaat uit zes opleidingsblokken verzorgd door sprekers en workshopleiders uit binnen- en buitenland. Een belangrijke rol is weggelegd voor ervaringsdeskundigen en patiënten die het belang van samenwerken en innoveren benadrukken vanuit de praktijk. De projecten die uit deze HIS-editie kwamen, hebben dan ook een grote praktische insteek. Zo is er een groep (Fempowerment genaamd) die een implanteerbare chip heeft bedacht voor vrouwen van vijftig jaar en ouder met overgangsklachten. Deze soms vage klachten zorgen voor een hoog ziekteverzuim, mede omdat hun klachten door werkgevers niet worden begrepen.

 

Talent4Health stuurt vraag en aanbod

Een specifieke doelgroep zijn buitenlandse zorgprofessionals, die nog te veel tussen wal en schip vallen, terwijl de vraag naar hen in de gezondheidszorg groot is. Een van de projecten is dan ook een specifieke app als verbindende factor.

Een andere interessante pitch binnen het HIS-programma is Talent4Health, die een specifiek programma aanbiedt voor mensen in opleiding. Een probleem is dat twintig procent van de jonge zorgprofessionals binnen drie jaar de zorgsector de rug toekeren. Het programma van Talent4Health (begeleiding, masterclass, baangarantie) heeft er al toe geleid dat het eerste programma volgend jaar op een hogeschool van start gaat (opleiding HBO-V op de Fontys Hogeschool). Ook zorginstellingen zijn geïnteresseerd (Amphia Ziekenhuis en Sint Anna Zorggroep). De input van het team achter Talent4Health wordt nota bene ingebracht in een advies aan het nieuwe kabinet.

De HIS Brabant eindigde 26 januari met een videopresentatie met als doel geïnteresseerde stakeholders te vinden. Zo heeft ‘Van Wachttijd naar Activitijd’ de interesse van consultancybedrijf CapGemini gewekt.

 

Bron: Innovation Origins

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in