Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) uitbreiding voor coronavirus

Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers.

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus (Covid-19) en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden.

Het Ministerie van VWS heeft daarom besloten de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) uit te breiden met een coronaloket. Dit is een tijdelijke uitbreiding van de regeling. Als de coronacrisis en de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis die invloed hebben op de continuïteit van ondersteuning of zorg aflopen, dan vervalt deze tijdelijke uitbreiding van de SET. Deze uitbreiding van de SET opent op 25 maart 2020 om 9.00 uur. Klik hier voor meer informatie over deze uitbreiding op de SET regeling.

Informatiebijeenkomst Stimuleringsregeling E-health Thuis

Op donderdag 31 oktober organiseerde Slimmer Leven samen met ZonMW en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Microlab nog een Interactieve Informatiebijeenkomst over de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden via deze link.

 

Bron: RVO

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in