Slimmer Leven tekent eHealth Statement

Samen eHealth werkend maken: dit is het doel van het statement opgesteld door Zorgbelang Brabant|Zeeland en ondertekend door verschillende Brabantse zorgpartijen. Dit statement is een van de vele stappen in onze provincie richting het slim inzetten van eHealth, wat kan bijdragen aan het goed en betaalbaar houden van de gezondheidszorg.

In 2018 bracht Zorgbelang Brabant|Zeeland, in opdracht van het ministerie van VWS, de eHealth Meetlat uit: het resultaat van het regionale onderzoek naar de digitale dienstverlening van zorgaanbieders in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland. Welke ziekenhuizen, GGz-instellingen, huisartsen en VVT-instellingen (verpleging, verzorging en thuiszorg) zijn het meest vooruitstrevend in het aanbieden van eHealth basisdiensten? Denk aan het online maken van een afspraak of herhaalrecept aanvragen, of het digitaal inzien van je labuitslagen of je dossier. Waar veel mogelijkheden benut worden op gebied van eHealth, blijven ook veel kansen liggen. Zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en andere regionale partijen die betrokken zijn bij eHealth werken samen in verschillende consortia aan het werkend maken van eHealth.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in