Slimmer Leven en Fontys zetten Praktijkminor zorgvernieuwing op

Innovatieve ideeën zijn er genoeg in de zorg. Toch belanden veel van die innovaties in een la. Hoe komt dat? En wat is er nodig om deze innovaties te implementeren en opschalen? Het is essentieel dat deze innovaties vanuit verschillende expertises en perspectieven bekeken worden. Om deze reden hebben Slimmer Leven en Fontys een Praktijk Minor Zorgvernieuwing ontwikkeld: ‘Anders denken, anders doen; zorgvernieuwing in en met de praktijk’. Tijdens deze minor werken studenten samen met zorgprofessionals uit een zorgorganisatie. De studenten proberen boven tafel te krijgen wat de belemmeringen zijn voor bijvoorbeeld medewerkers, bewoners of patiënten of misschien wel het management, en hoe die je die kunt wegnemen. De minor is bedoeld voor studenten uit opleidingen als Economie, Rechten, ICT, Techniek, Verpleegkunde, Toegepaste Psychologie, HRM en Paramedische Zorg. Op die manier worden innovaties vanuit verschillende perspectieven benaderd en gaat de minor voor echte impact zorgen.

 

De praktijkminor is een innovatieve 20 week durende minor waar een diverse groep talentvolle studenten samen met zorgprofessionals venijnige vraagstukken aanpakken uit een organisatie. De minor start in september 2021 met minimaal twee verschillende zorgorganisaties: Elkerliek ziekenhuis in Helmond en ORO, een zorgaanbieder, gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand in Helmond. Voor de eerste editie zijn we nog op zoek naar een derde zorginstelling.

 

De studenten leren de organisatie kennen en praten met mensen die er werken of (tijdelijk) wonen. Tijdens de minor bekijken de studenten zorginnovaties in het algemeen en de uitdaging van de zorginstelling en afdeling in het bijzonder vanuit verschillende perspectieven. Daarom maken zij kennis met onderwerpen als human-centered design, marketing, zorgtechnologie, ICT, wetgeving, financiering en veranderkunde. Vakken als ontwerpgericht denken, (participatief) onderzoek doen, stakeholderinzicht, organisatiekunde, maar ook aspecten als implementatiekunde en wetgeving komen aan de orde. Een deel van het onderwijsaanbod kan ook door zorgprofessionals gevolgd worden. Het s een hybride onderwijsvorm, die als vliegwiel kan fungeren voor alle zorginstellingen in de regio.

 

Ben jij ook geïnteresseerd om samen met een aantal studenten een vraagstukstuk uit jouw organisatie aan te pakken? Stuur dan een mail naar info@slimmerleven.org!

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in