Samen grote uitdagingen in de gezondheidszorg te lijf gaan

HIT-parade rondom installatie vier Fontyslectoren Health Innovations & Technology

Op 13 oktober aanstaande vinden de lectorale redes en installaties plaats van prof. dr. Eveline Wouters, dr. Rob Janssen, dr. Martijn Pisters en dr.ir. Rens Brankaert, allen deel uitmakend van lectoraat Health Innovations & Technology (HIT), verbonden aan Fontys Paramedische Hogeschool. De installaties in combinatie met een bruisend symposium kregen de naam ‘HIT-parade’.

Centrale vraag in het lectoraat Health Innovations & Technology is wat het voor paramedici betekent om innovatieve zorg vorm te geven, ondersteund met passende technologie. Het lectoraat werkt samen met partners aan de missie van de Kennis en Innovatie Agenda, om Nederlanders vijf jaar langer in goede gezondheid te laten leven en de gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen significant te laten afnemen. Inhoudelijk is het lectoraat gegroeid van vooral vakspecifieke naar bredere maatschappelijke thema’s die gerelateerd zijn aan (positieve) gezondheid.

Verandering in de regio
Een groot deel van de kracht van HIT schuilt in de samenwerking tussen lectoren én lectoraten. Het onderzoek groeide met de jaren: van kleinschalige beroepsspecifieke projecten naar omvangrijk onderzoek dat brede thema’s adresseert en meer impact heeft op de (beroeps)praktijk. Het onderzoek draagt daardoor bij aan systeemontwikkeling en kennisontwikkeling: verandering in lokale systemen van actoren in de brede (Eindhovense) regio.

Eveline Wouters: “Lectoraat HIT is van betekenis door te werken aan thema’s die een leven in gezondheid kansrijker maken voor meer mensen.”

Thema’s
Het praktijkgerichte onderzoek van lectoraat HIT kent drie profileringsthema’s en een overkoepelend thema:
1. Technology to Enable people in the Context of Health (Rens Brankaert): richt zich op de innovatieve toepassing van (nieuwe) technologie in de zorgpraktijk: het ontwerpen, onderzoeken en inzetten ervan. Denk aan AI, 3D-scantechnologie, exergaming of robotica.
2. Empowering Healthy Behaviour (Martijn Pisters): het thema richt zich op het realiseren van duurzame verandering in gezondheid en beweeggedrag. Doel is om de langetermijneffectiviteit van preventie en behandeling door paramedici te verbeteren.
3. De focus van Value Based Health Care (Rob Janssen) ligt op de ontwikkeling en implementatie van waardegedreven zorg, meer betekenisvolle uitkomsten, betere patiëntervaringen en betere ervaringen van de zorgprofessional in verhouding tot de kosten.
4. Het overkoepelende thema Technology acceptance, implementation and accessibility in health care (Eveline Wouters, ook hoogleraar aan Tilburg University) gaat over de acceptatie en implementatie van technologie in de zorg voor chronische gezondheidsproblemen en wat er nodig is om technologische innovaties te laten slagen op het niveau van cruciale stakeholders en organisaties.

HIT-parade
Tijdens de HIT-parade worden de vier lectoren van het lectoraat Health Innovations and Technology officieel geïnstalleerd. Daarnaast biedt het event volop ruimte om kennis te maken met het lectoraat. Laat je verrassen door sprankelende praktijkvoorbeelden en verhalen over de impact van praktijkgericht onderzoek. Ervaar de waarde voor wetenschap, onderwijs, praktijk en eindgebruiker. De HIT-parade neemt bezoekers mee langs inspirerende sprekers en exposities van praktijkgericht onderzoek. Discussieer mee over de toekomst van gezondheid, zorg en technologie. Want alleen samen kunnen we grote uitdagingen in de gezondheidszorg te lijf gaan.

Praktische informatie

13 oktober 2022

12.30 – 18.00 uur

Fontys R5, Campus Rachelsmolen, Eindhoven

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in