Regio Deal project ‘Regionale Zorginfrastructuur’ maakt impact

Dinsdag 29 maart heeft onder grote belangstelling van het Regiofonds de afsluiting van het project ´Regionale Zorginfrastructuur´ plaatsgevonden; met trots zijn de resultaten gedeeld. Het einde van het project betekent voor de vier partners (Coöperatie Slimmer Leven, BRE-EFX, RZCC, Centrale24) echter niet het einde van hun samenwerking: “We hebben en voelen een collectieve verantwoordelijkheid hier in de Brainport-regio”.

Waarom Regionale Zorginfrastructuur?

Kwetsbare burgers doen nu en in de toekomst in toenemende mate een beroep op mantelzorgers, het informele netwerk en zorgprofessionals. Nieuwe dienstverleningsconcepten die gebruik maken van technologie dragen bij aan het duurzamer organiseren van zorg en welzijn. Rand voorwaardelijk hierbij is dat informatie gedeeld kan worden met de juiste stakeholders op het juiste moment en dat dit op een veilige en betrouwbare manier gebeurt.

Marcel de Pender (directeur Coöperatie Slimmer Leven, penvoerder en procesmanager): “Door samen te werken, vertrouwen te hebben in elkaar en dingen gezamenlijk op te pakken, hebben we nieuwe technieken beschikbaar gemaakt juist voor de kwetsbare groepen in onze samenleving”.

Onderstaande uitvoerende partners vertegenwoordigen hierin ieder hun eigen rol:

  • BRE-EFX zorgt voor de fysieke aansluiting (op het netwerk)
  • Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC) zorgt voor de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënt
  • Centrale24 zorgt voor de juiste loketfunctie en de opvolging van de zorgvraag (alarm, beeldbellen, medicatiecontrole etc.)

De dienstverlening is complementair, vanuit specifieke kennis, ervaring en toegevoegde waarde. Door samen te werken is de drempel voor het organiseren en implementeren van nieuwe dienstverleningsconcepten verlaagd. Hierdoor wordt dit toegankelijker voor meer inwoners en wordt een bijdrage geleverd aan de vitaliteit en gezondheid van kwetsbare burgers en hun mantelzorgers.

Enkele resultaten

De Regio Deal maakte het mogelijk om een regionaal zorgplatform (Stackr) te ontwikkelen, waarmee Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s) voor patiënten ontsloten zijn. De meest brede pilot met PGO’s in Nederland ging eind 2021 van start. Deze pilot levert een schat aan informatie op waarbij niet alleen onze regio, maar ook de provincie en landelijke organisaties baat bij hebben.

Daarnaast stond een zorgorganisatie voor de uitdaging om in zeer korte tijd vele -deels nieuwe- locaties in Zuidoost-Brabant aan te sluiten op hun interne netwerk. Binnen het project is door BRE-EFX in samenwerking met die zorgorganisatie een nieuwe dienst ontwikkeld. Door connectiviteitslagen (glasvezel waar mogelijk, 4G, 5G, xDSL en WiFi) van meerdere telecomleveranciers te combineren zijn de locaties binnen de gestelde termijn voorzien van de best haalbare c.q. gewenste verbinding met veel aandacht voor veiligheid en betrouwbaarheid onder meer i.v.m. privacygevoelige informatie.

Hoe nu verder?

De projectpartners blijven, ook nu het project officieel is afgerond, de samenwerking opzoeken. De lijntjes zijn kort en door hun gezamenlijke propositie kunnen ze hun meerwaarde duidelijk kenbaar maken aan geïnteresseerde organisaties. Zo is een groep VVT-organisaties benaderd en zijn de partners met drie huisartsenzorggroepen aan het bekijken wat ze kunnen betekenen voor hun digitaliseringsvraagstuk.

Henri Smits (projectleider Regio Deal project Regionale Zorginfrastructuur): “Het laatste van de impact van dit project is nog niet gezien”.

Klik hier voor meer informatie over het project.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in