PITCH blikt terug op succesvol eerste jaar

Het is alweer ruim een jaar geleden dat PITCH officieel van start ging. PITCH is het ‘Platform to Innovate, Test and Connect in Health’, onderdeel van Fontys Paramedische Hogeschool (FPH). Wat is er veel gebeurd in dit jaar: een berg aan nieuwe partners, gerealiseerde projecten en groei door studenten. 

Sinds de officiële aftrap in februari 2020 zorgt PITCH voor meer verbinding tussen Fontys (studenten en docenten) en de dagelijkse praktijk (bedrijven en zorginstanties), met een focus op bedrijven die innovatieve zorgtechnologie hebben ontwikkeld die getest moet worden. Met 18 nieuwe partners, meer dan 70 studenten die meewerken en zo’n 12 afgeronde projecten is PITCH volop in beweging. Iets wat Monica van Dam, een van de initiatiefnemers en projectmanager van PITCH, beaamt: “Ik ben ontzettend trots op wat we het afgelopen jaar bereikt hebben. Van een klein, nog onbekend platform, naar een steeds groter wordend testcentrum voor paramedische zorg in de regio. Voor steeds meer organisaties hebben we opdrachten in het onderwijs kunnen verweven, en we zien dit aantal toenemen. Een mooie ontwikkeling voor Fontys, maar zeker ook waardevol voor onze studenten, die op deze manier al tijdens hun opleiding met échte bedrijven in aanraking komen.”

Sparren over innovaties
Silvia Enders is als initiatiefnemer en accountmanager van PITCH en vanuit haar rol als docent vanaf het eerste moment betrokken bij nieuwe samenwerkingen: “Wat heb ik het afgelopen jaar veel interessante en waardevolle gesprekken gevoerd met het werkveld! Bedrijven waarderen het om met iemand te kunnen sparren over hun innovaties en vooral ook over de vragen waar zij mee worstelen, zoals de validiteit of haalbaarheid van hun product. Samen komen we tot interessante opdrachten voor onze studenten en lossen we boeiende vraagstukken op, zodat bedrijven geholpen worden met de ontwikkeling van hun innovatie.”

Afasie behandelen via e-health
Eén van die partners is Logoclicks, een bedrijf dat e-healthoplossingen ontwikkelt voor de behandeling van mensen met afasie. Jan Pons, directeur Logoclicks over de samenwerking met PITCH: “Is het mogelijk om een diagnose te stellen voor de aard en de ernst van afasie, op basis van een aantal vragen aan de persoon met afasie (PMA) zonder tussenkomst van de logopedist? Met die vraag worstelden we bij Logoclicks. Een speciaal daarvoor ontwikkelde ‘beslisboom’ zou daarbij moeten helpen. Een student van Fontys Paramedische Hogeschool heeft hier onderzoek naar gedaan en kwam er achter dat deze beslisboom echter niet leidt tot het gewenste resultaat. We hebben daarom samen een andere aanpak gekozen. Hierin heeft de student, begeleid door docenten en in samenspraak met Logoclicks, andere oplossingen onderzocht en beoordeeld. Resultaat: de uitwerking van een werkbaar alternatief.”

Virtual reality in de revalidatiezorg
Een ander mooi voorbeeld van een PITCH-project is het vraagstuk rondom virtual reality (VR) en het gebruik daarvan in de (revalidatie)zorg. Met Corpus VR (een oefenplatform voor fysio-, ergo- en neurotherapie) biedt InMotion VR ’s werelds eerste volledig mobiele platform voor VR-revalidatie. Docent Inge Braspenning begeleidt studenten in dit project: “In semester 1 van studiejaar 2020-2021 hebben acht minorstudenten van de minor MADE for Allied Healthcare gewerkt aan het PITCH-project ‘Virtual Reality & het meten van stress door middel van sensoren’. In deze minorprojecten is er via de ‘design thinking’ methode onderzoek gedaan naar hoe het werkveld de toepassing van VR en biofeedback ziet; wat wil de praktijk inzichtelijk gemaakt hebben om een patiënt beter te kunnen behandelen? De focus van de ene groep studenten lag op patiënten met lage rugpijn, de andere groep studenten focuste op patiënten die een amputatie hebben ondergaan. Beide groepen studenten hebben zowel een interface voor de therapeut als voor de patiënt ontwikkeld. Er zitten namelijk verschillen in de opgeleverde interfaces, want wat wil een therapeut op welk moment inzichtelijk hebben? Ook hebben de studenten goed nagedacht over het type sensor dat ingezet kan worden om stress inzichtelijk te krijgen via biofeedback. De huidgeleiding kan namelijk gemeten worden via de transpiratie op de vingertop, wat geen optie is wanneer vingers geamputeerd zijn. Hierdoor moesten studenten op zoek naar alternatieven.”

Helpende hand voor mensen met CVA
Hica Solutions is een van de nieuwste partners van PITCH. Dit bedrijf ontwikkelt een revolutionaire telerehab tool waarmee CVA-patiënten thuis kunnen revalideren. De unieke combinatie van haptische force feedback, een spelomgeving en een dashboard geeft de patiënt en de therapeut kwantitatief inzicht in de resultaten. Charlotte Philips van Hica Solutions: “PITCH kwam in beeld voor de vertaling van bestaande ergo- en fysiotherapie-oefeningen naar benodigde en gerealiseerde kracht in hand en vingers, gemeten door de handcontroller. PITCH begreep snel wat we nodig hebben om te komen tot specificaties en is daarom een vanzelfsprekende partner in ons ontwikkelingstraject.”
Esmée Weerts (studente Mens & Techniek – Orthopedische Technologie) is samen met drie medestudenten voor Hica Solutions aan de slag gegaan: “Wij zijn bezig met een innovatief apparaat dat de revalidatie voor mensen met een CVA makkelijker en leuker moet maken. Het project is anders dan het normale curriculum dat we als studenten volgen, maar ik vind het erg leuk om hier aan te werken. Wat mij erg aantrekt, is dat je iets kunt betekenen voor een innovatief zorgidee in het bedrijfsleven en het directe contact dat je hebt met de opdrachtgever en bedrijf. Charlotte Philips is positief over de samenwerking met studenten: “Samen met docent Pascal Bruijnen hebben we vijf vragen geformuleerd. De studenten hebben hierop het werk zelfstandig opgepakt en onderling verdeeld. Elke week kregen we een presentatie, werd de planning geëvalueerd en werden vragen gesteld. Met plezier keken we uit naar deze goed voorbereide bijeenkomsten, zagen we de studenten groeien en kregen we inzicht in hun bevindingen. De samenwerking met PITCH is echt een aanrader.”

Positieve ontwikkelingen
In het voorjaar van 2020 kon PITCH rekenen op een extra boost. Monica van Dam sleepte een beurs van 100.000 euro in de wacht, bedoeld om PITCH-projecten structureel in het onderwijs van de paramedische opleidingen te verweven. Van Dam: “Door de ontwikkeling van meer flexibel onderwijs en een meer structurele integratie van PITCH zullen er nu veel meer studenten mee in aanraking komen.” De flinke toestroom van bedrijven die een opdracht bij PITCH neerleggen toont aan dat de behoefte groot is. Nieuwe partners zijn Neskrid 4Allfeet, Nimco Made4You, Hica Solutions, Mentech Innovations, Oefenzaal.nl, Smart Floor en NICE Innovations. Ook zien Enders en Van Dam dat huidige partners graag vervolgopdrachten bij PITCH neerleggen. Enders: “Met Wavy Assistant, InMotionVR, GE Healthcare en Pie Medical Imaging zijn we aan de slag gegaan met nieuwe opdrachten, als een vervolg op de vraagstukken die studenten eerder hebben onderzocht.”

Ook samenwerken met PITCH? Op de website vind je meer informatie over de mogelijkheden en voorbeelden van partners en projecten. Ook kun je contact opnemen met Silvia Enders en Monica van Dam via pitch@fontys.nl.

Bron: PITCH

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in