Succesvolle opening Health Innovation School Brabant

Hoe zorgen we ervoor dat de gezondheidszorg in Brabant betaalbaar, op maat en kwalitatief op niveau blijft? Komend half jaar gaan vijftig partijen – onder wie farmaceuten, verpleegkundigen en onderwijzers – hiermee aan de slag in de Health Innovation School (HIS) Brabant.

De maatschappij verandert en de zorg moet mee veranderen. Maar innoveren kan niemand alleen, is de overtuiging van Chantal van Spaendonck, directeur bij Care Innovation Center West-Brabant dat innovatie in de zorg stimuleert. Samen met Slimmer Leven , platform Alles is gezondheid en de overheid lanceerde het 21 januari de Health Innovation School Brabant bij de GGzE in Eindhoven. Volgens Van Spaendonck is het nadrukkelijk geen praatclub. ,,Nee, het doel is om mensen mee te nemen in veranderingen. Het zorgsysteem in Nederland moet op de schop. Daarvoor is iedereen nodig; zorgprofessionals, bedrijfsleven, onderwijs, overheid. Deelnemers doorlopen een stappenproces om tot innovatieve oplossingen te komen en moeten daarbij bedenken hoe het toepasbaar en bekostigd kan worden.”

Regie houden over dagelijks leven

Deelnemers aan de HIS krijgen zes opleidingsdagen en moeten groepsgewijs in een half jaar tijd aan tien casussen werken. Bijvoorbeeld wat te doen aan het tekort aan wijkverpleegkundigen? Van Spaendonck: ,,We streven naar win-win. Meer kwaliteit van leven en betere inzet van arbeidskrachten. Het tekort aan arbeidskrachten dwingt om anders te organiseren. Er is al veel mogelijk met bijvoorbeeld zorg op afstand. Zo werkt een thuiszorgorganisatie elders met wondzorg op afstand. De thuishulp draagt een slimme bril die de wond filmt en de wondverpleegkundige kijkt op afstand mee hoe het gaat. Of een eenvoudiger iets, maar wel slim in gebruik, de aantrekhulp bij steunkousen. Een apparaatje waarmee je zelf de steunkous kan aan- en uittrekken zonder kracht te hoeven zetten. Je houdt als hulpbehoevende zelf de regie over je dagelijks leven, in plaats van te moeten wachten op de thuishulp. Maar niet alles wat al mogelijk is, wordt ook al gebruikt. Dan willen we weten waarom niet?”

Concrete oplossingen

Ook de middelenstroom, wijze van financiering van bepaalde zorg, kan anders worden georganiseerd. Daarom is deelname van de overheid in HIS van belang. Van Spaendock schetst een voorbeeld. ,,Een COPD patiënt wordt door een longarts behandeld. Hij krijgt als hoofdbehandelaar betaald, maar sommige handelingen kunnen ook een huisarts of wijkverpleegkundige doen. Daar is nu nog geen budget voor.”

Doel van de HIS is om concrete oplossingen aan te dragen, mede daarom wordt aan elke groep een ondernemer gekoppeld. Van Spaendonck: ,,Het biedt kansen voor ondernemers, je kunt bestaande vindingen doorontwikkelen. Neem de slimme pleister, in het verleden ontwikkeld om de conditie van autocoureurs bij te houden. Een cardioloog bedacht dat het iets voor hartpatiënten zou kunnen zijn en het werd doorontwikkeld voor de zorg. We moeten goed naar de patiënt luisteren en goed uitleggen wat er mogelijk is en hoe iets werkt. We moeten van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.”

Bron: ED

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in