Máxima MC, Trudo willen gezondheid burgers verbeteren

Máxima MC en woningcorporatie Trudo bekrachtigen hun samenwerking om op innovatieve wijze een bijdrage te leveren aan de vitaliteit en gezondheid van inwoners van de Brainport-regio Eindhoven. Met een convenant geven zij de eerder gestarte verkenning ‘Expeditie VitaalGezond‘ een vervolg. Onderdeel van het convenant is het uitvoeren van pilots in twee referentiewijken en het opzetten van een Experience Center op Strijp-S. De eerste projecten gaan vanaf september van start.

Vitaliteit, preventie en leefstijl vormen steeds meer een speerpunt bij gezondheid (gezond zijn en blijven), onderstreept Jan Harm Zwaveling, voorzitter van de raad van bestuur van Máxima MC. “Om kwalitatief de beste en ook betaalbare zorg te kunnen blijven leveren, willen we als topklinisch ziekenhuis, preventiezorg en een vitale leefstijl onderdeel maken van de zorg van de toekomst. In onze visie is het essentieel om daarbij ook de woon- en leefomgeving van bewoners te betrekken. We moeten zoeken naar manieren om door middel van meer zorg aan huis ziekenhuizen minder te belasten.”

Verbeteren leefbaarheid, gezondheid

Het verbeteren van leefbaarheid van wijken en buurten zit volgens Theo van Kroonenburg, directeur-bestuurder van Trudo, in het DNA van de woningcorporatie. “Vanuit onze missie Supporting People ondersteunen wij bewoners hierin, zelf of via ons netwerk. Dankzij de samenwerking met Máxima MC kunnen we dit nieuwe onderzoeksgebied gezamenlijk exploreren. En uiteindelijk meerwaarde creëren op het snijvlak van zorg, wonen en de woonomgeving. Onze eerste kennismaking en verkenning smaakte naar meer, nu zetten we the next step.”

Naast medisch wetenschappelijk onderzoek, innovatieve technologie, data, bewustwording en kennis over verandervaardigheden staat de betrokkenheid van bewoners centraal bij de uitvoering van projecten. De partijen kozen hierbij voor twee referentiewijken: De Bennekel en Strijp-S. In deze wijken gaan MMC en Trudo ‘Living labs’ opzetten waarin zij nadrukkelijk de aansluiting zoeken met nieuwe samenwerkingspartners. Dat kan met zorg- en welzijnspartijen of verzekeraars zijn, maar ook met bestaande initiatieven.

Preventiezorg

Van Kroonenburg: “In een latere fase willen we samen met toekomstige partners een VitaalGezond Experience Center opzetten op Strijp-S. Daarbij kun je denken aan een plek voor kennisdeling en ontmoeting, maar ook aan een ‘proefwoning’ waarin allerlei technologische toepassingen kunnen worden getest en uitgeprobeerd Uiteindelijk willen we de opgedane ervaringen toepassen in nieuw te bouwen woningen waarin preventiezorg wordt verleend en een vitale leefstijl wordt gestimuleerd.” Onder meer Den Haag heeft eerder al met dergelijke proefwoningen geëxperimenteerd in het project iZi Lang Thuis.

Bron: ICT & Health

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in