Lid aan het woord: ROS Robuust

Een goed netwerk hebben is één. Dit netwerk vanuit een gezamenlijke visie ook echt effectief laten samenwerken, is een heel ander verhaal. Daar is regie voor nodig. Coöperatie Slimmer Leven is een netwerk dat inmiddels zo’n zestig leden uit de Brainport Regio verbindt die allemaal bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van mensen. In samenwerking met het programmateam heeft Robuust afgelopen jaar het proces ingericht om, samen onze leden, de kerntaak Regie in de Regio concreter in te vullen.

Strategisch samenwerken begint met elkaar goed leren kennen en begrijpen; als mensen, werkend vanuit een bepaalde rol in autonome organisaties. Organisaties met een eigen visie, verantwoordelijkheden, gewoontes en (financiële) beperkingen. Elkaar kennen en begrijpen schept ruimte voor de ontwikkeling van een gezamenlijke taal en beelden. Wat Robuust betreft zijn dit randvoorwaarden wanneer je als netwerk een gezamenlijke ambitie wilt verwezenlijken.

Om dit proces te faciliteren bracht Robuust in 2020 bestuurders en innovatiemanagers een aantal keer (online) bij elkaar met als doel: informatie ophalen, het samen delen en prioriteren van beelden en perspectieven en het maken van keuzes voor gezamenlijke voorzieningen en vervolgstappen.

Inspirerend
Het waren stuk voor stuk inspirerende sessies waarin de wil en het enthousiasme om er samen de schouders onder te zetten duidelijk naar voren kwamen. We vroegen de deelnemers onder meer: “Welke impact wil je met het netwerk maken?” De leden willen vooral impact voor de patiënt dus alle inspanningen moeten leiden tot een betere, en blijvend betaalbare, zorg. Waarbij de patiënt de regie heeft of neemt. Dit betekent, onder andere, dat die patiënt zelf eigenaar is van zijn of haar eigen gezondheidsgegevens. Het antwoord op de vraag: “Wat wil je concreet als eerste samen oppakken onder Regie in de Regio?”, sluit hier dan ook op aan: We willen een Regionaal Zorgcommunicatie Platform voor digitale gegevensuitwisseling. Slimmer Leven pakt dit onderwerp in 2021 verder op, in samenwerking met het Regionaal Zorgcommunicatiecentrum (RZCC) en het CIO-Platform.

Samen op pad in 2021
Behalve regie op een concreet project gaat regie volgens de deelnemers ook over een gezamenlijke visie en agenda (richting en focus), bestuurlijk commitment, faciliteren van organisatie en medewerkers, samenwerking als vanzelfsprekendheid, vanuit vertrouwen en, waar nodig, loslaten van een stukje autonomie. Ook in 2021 begeleiden we vanuit Robuust het proces om te komen tot meer regie op andere themalijnen zoals Talent & Capaciteit en Positieve Gezondheid. Vragen waarover we met de partijen in gesprek gaan zijn: Wat gebeurt er al in de regio? Waar hebben de leden elkaar nodig om tot oplossingen te komen? Welke gezamenlijke voorzieningen willen ze realiseren met elkaar? Hoe willen we regie voeren op dit thema?

Robuust kijkt onafhankelijk over domeinen en organisatiebelangen heen. Robuust is nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en vindt het prachtig hoe zij als verbinder in netwerken zaken aan het rollen kunnen brengen. Voor Slimmer Leven houdt Robuust de ingezette beweging ook in 2021 met veel enthousiasme op gang.

Bron: ROS Robuust

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in