Leren innoveren wordt beloond: HIS-I benoemd tot Koploper

Het initiatief Health Innovation School – Implementation (HIS-I) is benoemd tot Koploper door Actie Leer Netwerk. Het Koplopernetwerk stimuleert en inspireert zorg- en welzijn organisaties om innovatie toe te passen om het personeelstekort in de sector tegen te gaan.

Het belang van sociale en technologische innovatie, of beter gezegd; de nóódzaak tot sociale en technologische innovatie binnen zorg en welzijn, wordt steeds duidelijker. Ook bij de huidige bewindslieden van het Ministerie van VWS staat innovatie inmiddels bovenaan de agenda.

Dit blijkt bijvoorbeeld heel duidelijk uit het Rapport ‘WOZO Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen’ dat minister Helder onlangs liet verschijnen. Uit dit rapport blijkt dat de inzet van technologie een belangrijke rol speelt bij zowel het terugdringen van de zorgvraag, het verlichten van de werkdruk als het beheersen van de kosten van de zorg.

Helpen innoveren

Opvallend is dat de minister inzet op (opschalings)coaches die binnen zorginstellingen kunnen helpen bij het implementeren van innovaties. Daarmee sluit ze aan bij conclusies die wij (en anderen) eerder ook trokken; er is veel ervaring met het bedenken van nieuwe innovatieve concepten, diensten en technologische toepassingen, maar het implementeren en opschalen hiervan blijkt vaak veel lastiger dan gedacht.

Leren innoveren

Om die reden sloegen Transvorm, Care Innovation Center, Zorg aan Zet en Coöperatie Slimmer Leven de handen in elkaar en samen ontwierpen zij de Health Innovation School – Implementation (HIS-I). De deelnemers aan de HIS-I zijn medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties die vanuit hun functie een verantwoordelijkheid dragen voor innovatie.

Elke deelnemer gaat gedurende het acht maanden durende HIS-I programma aan de slag met zijn eigen ‘implementatievraagstuk’. Dit programma bestaat uit tien lesdagen in een mix van fysieke en online bijeenkomsten dat kennis, expertise en praktische handvatten voor het implementeren en opschalen biedt.

Een breed palet aan inspirerende sprekers (variërend van inhoudelijk deskundigen tot landelijke beleidsmakers) draagt bij aan het programma. Maar vooral leren de deelnemers van elkaar. Bijvoorbeeld in netwerksessies die begeleid worden door experts van Avans, Fontys en Zuyd Hogeschool.

Samen innoveren

Iedereen die ervaring heeft met innoveren op de werkvloer weet dat je het niet alleen kunt doen of dat je het samen moet doen. Veranderen vergt draagvlak, samenwerking en ruimte voor reflectie. De deelnemers aan de HIS-I gaan daarom ook niet alleen het traject in. Directeuren of bestuurders van de deelnemers laten commitment zien door onder andere aan te sluiten bij twee bestuurlijke bijeenkomsten. Daarnaast stelt elke deelnemer een intern team samen om de implementatie goed mee vorm te geven in de organisatie. Het intern team neemt ook deel aan tweeprogramma dagen van de HIS-I.

Een groep klaar, tweede in de maak

Onlangs sloten 36 Rebels, zoals we de deelnemers noemen, de eerste editie van de HIS-I af, maar pp 15 november start de HIS-I 2.0! Heb je interesse om mee te doen? Kijk dan op www.hisimplementation.nl en meld je aan of stuur een mail naar info@hisimplementation.nl.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in