Laatste opleidingsdagen HIS Brabant

Het coronavirus heeft ook invloed gehad op het verloop van de Health Innovation School (HIS) Brabant. De afronding vindt hierdoor later plaats dan aanvankelijk gepland. De laatste opleidingsdagen vinden dinsdag 1 en woensdag 2 december 2020 digitaal plaats. De HIS wordt officieel afgesloten tijdens een breakfast webinar op dinsdag 26 januari 2021 van 08.00 tot 09.00 uur.

Begin dit jaar ging in Eindhoven HIS Brabant van start. Vijftig zorgpartijen gingen de uitdaging aan om hun kennis, ervaring en netwerk in te zetten om problemen in de zorg te lijf te gaan. Tijdens opleidingsdagen, werksessies en in projectgroepen hebben de deelnemers gewerkt aan vraagstukken. Het doel is om gezamenlijk tot oplossingen te komen die de toepasbaarheid, implementatie en opschaling van zorginnovaties verbeteren en versnellen.

Digitaal
De opleidingsdagen in Tilburg werden in verband met de coronamaatregelen verplaatst naar oktober en vonden digitaal plaats. De laatste twee opleidingsdagen worden nu op dinsdag 1 en woensdag 2 december gehouden en vinden wederom digitaal plaats. Het eindevent is op dinsdag 26 januari 2021 van 08.00 tot 09.00 uur in de vorm van een breakfast webinar.

HIS Brabant wordt georganiseerd door Coöperatie Slimmer Leven, het Care Innovation Center en Alles is Gezondheid en wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant, het ministerie van VWS, CZ en diverse andere partners.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in