Juiste Zorg op de Juiste Plek: Vouchers voor inzet expertise bij opstellen gedeelde beeld in de regio beschikbaar

Het organiseren van ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ begint bij een helder beeld van de regio: Wat doen we goed in de regio en wat kan beter? Welke zorg heeft deze regio in de toekomst nodig en hoe anticiperen we daarop met elkaar?

Ter ondersteuning bij het in kaart brengen van de regionale opgave heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) door het RIVM een basisdataset laten ontwikkelen. Met behulp van deze interactieve website kan inzicht worden verkregen in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio.

VWS ondersteunt de partijen die aan de slag gaan ook financieel via een subsidieprogramma bij ZonMw. Met behulp van een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en daarmee het in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Vanaf 4 juni kunnen partijen een voucher aanvragen via ZonMw. De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 10.000,-. De vouchers kunnen aangevraagd worden tot 9 juli. Na de zomer zal de regeling, mogelijk in aangepaste vorm, weer opengesteld worden.