Interview met Brainport Eindhoven: 5 vragen over het thema gezondheid en vitaliteit

Brainport heeft een serie interviews gepubliceerd aan de hand van vijf vragen over de belangrijkste thema’s uit de Brainport Nationale Actieagenda. Hieronder is het interview te lezen met Marcel de Pender.

Deze keer: ‘gezondheid en vitaliteit’, met aan het woord Marcel de Pender, programmamanager en directeur a.i. van de Coöperatie Slimmer Leven 2020. Dit is een alliantie van zestig zorgorganisaties, professionele netwerken, woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, bedrijven, kennisinstellingen, overheden én eindgebruikers in Brainport Eindhoven die in cross-over verbanden werken aan technologische en sociale zorginnovatie. Coöperatie Slimmer Leven 2020 is nauw betrokken bij het opstellen van het agendapunt ‘gezondheid en vitaliteit’ en een belangrijke uitvoerende partij.

Wat houdt het thema ‘gezondheid en vitaliteit’ in?
“Gezondheid en vitaliteit raakt ons allemaal. Iedereen wordt ouder, blijft graag gezond en heeft graag een leuk leven. In de Brainport Nationale Actieagenda maken we ons er hard voor om mensen langer te laten meedoen in economie en maatschappij. De oudere met de wens om zelfstandig te blijven wonen, de 20-jarige ICT-er die tegen een burn-out aanloopt en de mantelzorger die zijn baan opzegt.”

Hoe belangrijk is actie op het thema ‘gezondheid en vitaliteit’?
“Mensen willen meer regie over hun eigen gezondheid, de overheid wil zorgkosten beheersen en de mogelijkheden zijn er om grote stappen te zetten op deze twee fronten tegelijk. Bijvoorbeeld met technologie voor zorg op afstand en allerlei apps en diensten voor (zelf-)management van zorg. Alleen lopen we achter met het daadwerkelijk toepassen van dit soort ontwikkelingen in zorginstellingen en bij mensen thuis. Zo hebben zorgconsumenten vaak geen weet van beschikbare producten die voor hen een uitkomst kunnen zijn. We hebben echt een inhaalslag te maken.”

Waarom past actie op het thema ‘gezondheid en vitaliteit’ bij Brainport Eindhoven?
“In Brainport Eindhoven voelen we de urgentie tot actie van binnenuit om nog een reden: is vacatures vervullen in deze tijd sowieso al lastig, als techniekregio kampen we in het bijzonder met dat probleem. Het maakt dat we zorgvuldig moeten omspringen met beschikbaar talent. Eigenlijk kunnen we niemand missen. Of het nu gaat om een startende engineer of ervaren 60-jarige lasser. Dus moeten we ervoor zorgen dat mensen gezond en vitaal blijven. Het is een voorwaarde om de economie draaiende te houden. Daarnaast liggen er juist in Brainport Eindhoven oplossingsmogelijkheden. Niet alleen met een aangewezen speler als Philips Health, maar ook in de vorm van een groeiende schare ICT- georiënteerde mkb’ers die een rol pakken op de digitaliserende zorgmarkt. En er is een groot, relevant innovatienetwerk om op voort te bouwen: Coöperatie Slimmer Leven 2020 dat van de grond af is ontstaan, geworteld is in de regionale samenwerkingscultuur en de mentaliteit heeft om de koe bij de horens te vatten.”

Wat gebeurt er nu al in de regio op het thema ‘gezondheid en vitaliteit’? 
“In Slimmer Leven 2020 verband is de regio al langer een proeftuin voor inmiddels zo’n honderd kleinere pilots met veelbelovende resultaten. Lokaal+, om er eentje te noemen, is een steunpunt in de wijk waar studenten van Summa College ouderen leren omgaan met nieuwe technieken als een iPad. Een ander voorbeeld is het bedrijf Gociety dat van een gewone mobiele telefoon een valdetector maakt en zelfs een hulpmiddel dat waarschuwt als vallen dreigt. Of neem Sport- en Beleefcampus De Braak in Helmond waar onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport zo worden gecombineerd dat een gezonde leefstijl voor alle leeftijden wordt bevorderd. Een in Nederland uniek publiek-privaat initiatief is Centrale24. Deze zorgcentrale legt de verbinding tussen mensen met een zorgvraag, hun familie en vrienden en professionele zorgorganisaties. Het is een slimme schakel waar noodknoppen op zijn aangesloten en waar professionals op afstand bewaken, coachen en gerichte hulp inroepen.”

Wat is er nodig om zorginnovatie verder van de grond te krijgen?
“Te veel op zich succesvolle pilots sterven helaas in kleinschaligheid. Om echt te kunnen opschalen, ontbreken vooralsnog namelijk de benodigde, grotere technische en organisatorische faciliteiten. Er is behoefte aan een regionale digitale infrastructuur voor innovatieve dienstverlening. Aan een snelweg voor gegevensuitwisseling en het leggen van connecties. En dat het liefst in een regelluwe zone. Want verregaande regelgeving en innovatie gaan nu eenmaal niet goed samen.”