Innovaties versneld ingevoerd door corona

Het coronavirus legt een grote druk op de zorg. Onder druk ontstaan echter ook de mooiste initiatieven. Dat blijkt uit een inventarisatie die de Health Innovation School Brabant samen met de partners Care Innovation CenterAlles is Gezondheid en Coöperatie Slimmer Leven heeft gehouden onder Brabantse zorgorganisaties.

De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus in te dammen zorgden in de zorgsector voor een andere manier van werken. Daarbij ontstond meer ruimte voor creatieve ideeën en het versneld invoeren van innovaties. Vergaderingen vinden niet langer fysiek plaats, maar via online platforms als Teams, Gotomeeting etc. Een videoconsult is een geaccepteerd alternatief voor een afspraak in de spreekkamer van de huisarts of medisch specialist. Daarnaast blijkt dat de inzet van Virtual Reality in deze tijd van toegevoegde waarde voor verpleeghuizen. Doordat bewoners niet of nauwelijks buitenkomen, zorgt Virtual Reality toch voor het prikkelen van de hersenen, voor plezier en ontspanning. Maar ook andere innovaties krijgen deze coronatijd een boost. De ondervraagden noemen de slimme medicijndispenser, leefstijlmonitoring en een online IC-dagboek als voorbeelden.

Pubquiz en bingo
De coronamaatregelen hebben ook geleid tot leuke initiatieven. RIBW Brabant zette een pubquiz uit voor haar cliënten om de kennis over de maatregelen van corona kenbaar te maken en te toetsen. De winnaars kregen een gezonde maaltijd naar keuze, bereid door een begeleider naar keuze. In een van de woonzorgcentra van Surplus werd een bijzondere bingo gehouden, waarbij de spelers op hun balkon zaten en de spelleiders in de tuin de ballen draaiden en de nummers opriepen.

Innovaties blijven
De verwachting is dat de technische mogelijkheden ook na de coronacrisis gebruikt blijven worden. Dat geldt onder andere voor de videoconsults en online vergaderingen. De innovaties kunnen volgens de ondervraagden leiden tot een slimmere manier van zorgverlening. Hierdoor ontstaan alternatieve werkvormen en overlegvormen die minder tijd kosten en een grote doelmatigheid hebben. Wel geven de ondervraagden aan dat de balans goed moet zijn en dat het online werken de fysieke ontmoetingen niet volledig kan vervangen. De coronacrisis heeft volgens een van de ondervraagden ertoe geleid dat mensen buiten hun standaardpatroon gingen denken. Dit geeft de mogelijkheid om rebelser te denken en bij te dragen aan de ingezette zorgverandering.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in